Samorząd turystyczny o funduszu

Mając na uwadze interesy branży i przywiązując ogromną wagę do wprowadzenia właściwego systemu zabezpieczeń klientów, organizacje samorządu turystycznego przekazały wspólne stanowisko w sprawie przedstawionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projektu założeń ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

W liście do podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Katarzyny Sobierajskiej, czytamy:

Szanowna Pani Minister,

Turystyczne organizacje samorządowe, które zostały zaproszone do zaopiniowania projektu założeń ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym przeprowadziły serię spotkań w celu uzgodnienia i przedstawienia wspólnego stanowiska branży w tej sprawie.

W dniu 20 maja br. na spotkaniu podsumowującym nasze dotychczasowe wewnętrzne konsultacje, przedstawiciele ITRP, OSAT, PIT, PITM i PZOT uzgodnili wspólne stanowisko w formie następującej rekomendacji:

1. W pracach legislacyjnych rządu dotyczących turystyki, na pierwszym miejscu powinien znaleźć się projekt nowej ustawy o usługach turystycznych.

2. Organizacje samorządowe wyrażają gotowość uczestniczenia w pracach nad projektem ustawy o TFG lub innym uzupełniającym systemie zabezpieczeń, w sytuacji gdyby okazało się, że zmiany zawarte w nowej ustawie o usługach turystycznych i nowym rozporządzeniu MF w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będą niewystarczające dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa klientów korzystających z usług biur podróży. Prace nad Ustawą o usługach turystycznych (o których mowa w pkt 1) powinny uwzględniać kompleksową analizę oraz zmianę systemu zabezpieczeń. Jeżeli system ten wymagałby uchwalenia dodatkowej ustawy lub dodatkowych ustaw to wówczas prace legislacyjne nad nimi powinny przebiegać równolegle.

Stanowisko, które zostało przesłane do Ministerstwa, podpisały:

– Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP)

– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (OSAT)

– Polska Izba Turystyki (PIT)

– Polska Izba Turystyki Młodzieżowej (PITM)

– Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *