PIT powołał zespół roboczy ds. podatków

28 lutego br. odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie specjalnej grupy roboczej ds. podatków przy Polskiej Izbie Turystyki. Podczas spotkania omawiane były bieżące problemy branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania stanowiska PIT w sprawie rozważanej przez Komisję Europejską reformy systemu VAT marża.

Członkowie zespołu ustalili wspólne stanowisko w zakresie kluczowych zagadnień związanych z opodatkowaniem biur podróży, jednocześnie opowiadając się za koniecznością reformy systemy VAT marża, zwłaszcza w kontekście przyjęcia zasad rozliczania tzw. marżą globalną, sposobu opodatkowania tzw. pojedynczych usług oraz sektora MICE. Rozmawiano także o zakresie opodatkowania składek na TFG, sposobie traktowania usług pilotów i przewodników oraz stosowaniu kas fiskalnych w branży.

W skład grupy roboczej weszli:

Piotr Hanusek – członek Rady PIT
Jerzy Kuprianowicz – doradca podatkowy
Sebastian Nasiłowski – skarbnik Polskiej Izby Turystyki
Paweł Niewiadomski – prezes Polskiej Izby Turystyki
Stanisław Piśko – ekspert PIT ds. podatków
Janusz Turakiewicz – dyrektor Instytutu Gospodarski Turystycznej
Justyna Zając-Wysocka – radca prawny i doradca podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *