Nowe przepisy gwarancji ubezpieczeniowych

Od 13 maja obowiązuje budzące wiele kontrowersji rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące wysokości minimalnej sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Na horyzoncie jest też Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Dokument, którego treść opublikowano 29 kwietnia, ukazuje m.in. nowy sposób naliczania gwarancji. Odtąd jej wysokość ma być naliczana według przychodu „deklarowanego na okres najbliższych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa gwarancji”. Przypomnijmy, że dotychczas brano pod uwagę obroty przedsiębiorstwa z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego. Co ważne, w przypadku przekroczenia deklarowanej kwoty podmiot czeka zmiana sumy gwarancyjnej.

Wprowadzenie wyższych kwot minimalnych wysokości sum gwarancji bankowej i sum gwarancyjnych w umowie ubezpieczenia; wprowadzenie wyższych sum gwarancji bankowej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność organizacji turystyki; oraz wyodrębnienie nowej formy wykonywanej działalności przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych to najważniejsze z rozwiązań zawartych w dokumencie. Zdaniem MF są one kluczowe z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych potencjalnych poszkodowanych klientów biur turystycznych.

Zapoznaj się z treścią dokumentu zawartą w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny na horyzoncie…

Podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 07.05 rozpatrzono informację Ministra Sportu i Turystyki na temat stanu prac nad ustawą o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Prezes PIT Paweł Niewiadomski zakomunikował, że Izba przygotowuje w tej sprawie swoje stanowisko i przedstawi je w ramach konsultacji społecznych w terminie zaproponowanym przez Ministerstwo.

Podsekretarz stanu w  Ministerstwie Sportu i Turystyki – Katarzyna Sobierajska poinformowała, że celem ustawy jest przede wszystkim wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w najbardziej ekonomiczny oraz efektywny sposób.

Sobierajska omówiła także formy i zasady tzw. systemu uzupełniającego, którym będzie zarządzał Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

TGF będzie instytucją utworzoną na mocy ustawy, posiadającą osobowość prawną, jednak wyłączoną z systemu finansów publicznych.

W dyskusji posłowie zwracali uwagę na kwestie dotyczące kosztów utrzymania nowej instytucji, wynagrodzeń członków zarządu TFG oraz pytali, czy funkcjonowanie TFG nie przyniesie negatywnych skutków dla rentowności i funkcjonowania małych i średnich biur podróży.

Piter (na podst. mat.: sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *