Opublikowano rozporządzenia do ustawy o TFG

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Wchodzi ona w życie 26 listopada 2016.

Poniżej zamieszczamy treść opublikowanych rozporządzeń.

Nowe przepisy Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

aktualnosc_msit_logoMinisterstwo Sportu i Turystyki podaje, że
26 listopada 2016 r.
wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o usługach turystycznych, wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego będą zobowiązani do spełniania nowych obowiązków: odprowadzania składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składania deklaracji, prowadzenia wykazu zawartych z klientami umów.

MSiT zachęca do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, opracowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki (do pobrania poniżej).

Załączniki do pobrania

Kongres Turystyki za nami

834 uczestników, 104 panelistów, 55 prezentacji i 24 sesje kongresowe – takimi statystykami zakończył się trzydniowy Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy.

Jedna z najważniejszych w tym roku debat publicznych na rzecz rozwoju turystycznego kraju, miała na celu m.in. podjęcie próby stworzenia platformy stałego porozumienia i integrację środowisk działających na rzecz turystyki. Debatowano nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Dokonano oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce.

– Jestem zadowolona z organizacji tego wydarzenia w naszym mieście. Kongres to nie tylko merytoryczne dyskusje, to także wymierne korzyści dla Świdnicy.  Przyjechali do nas m.in. przewodnicy turystyczni, właściciele biur i agencji turystycznych, a także samorządowcy, którzy w rozmowach ze mną podkreślali, że czuli niedosyt, że w ciągu 3 dni nie zdążyli zobaczyć miasta i że z pewnością tu wrócą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony i jestem przekonana, że o Świdnicy będą jeszcze mówić długo i dobrze – mówi prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska.

W kongresie uczestniczyli między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek, przedstawiciele regionu: marszałek województwa dolnośląskiegoCezary Przybylski i wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej Marek Ciechanowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Paweł Wróblewski.

Minister Dawid Lasek podczas inauguracji kongresu mówił o toczących się w ministerstwie pracach nad ustawą o usługach turystycznych, do której mają być implementowane zasady wynikające z uchwalonej w zeszłym roku dyrektywy unijnej. Podkreślał także, że liczy na głos przedstawicieli środowiska – jak wspierać turystykę w Polsce.

Głos ten w postaci wniosków pokongresowych w ciągu miesiąca przedstawią eksperci czuwający nad 5 blokami tematycznymi. Wnioski te zostaną udostępnione wszystkim ważnym i mającym wpływ na rozwój turystyczny instytucjom rządowym i samorządowym. Będą one także udostępnione on-line do pobrania.

źródło: dolny-slask24h.pl

Kongres Turystyki Polskiej

W Świdnicy trwa najważniejsze spotkanie branży turystycznej w Polsce. Kongres Turystyki Polskiej odbywa w dniach 12-14.10.2016.

14242279_1220811114636559_301574048102203419_o

Cieszę się, że Polska Izba Turystyki jest współorganizatorem wydarzenia, które będzie płaszczyzną do nawiązania dialogu między różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Brakowało w Polsce inicjatywy, która miałaby na celu ułatwienie współpracy między branżą turystyczną a jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie ich współpraca układa się różnie, w zależności głównie od tzw. „czynnika ludzkiego”. Kongres będzie okazją do debaty nad usystematyzowaniem tej współpracy i zastanowieniem się, na jakich polach można jeszcze ją zacieśnić.
Paweł Niewiadomski, Prezes Polskiej Izby Turystyki


CELE KONGRESU

– wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej,
– dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
– stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi
i organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
– ocena konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
– debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
– wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.

ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

Eksperci przygotowujący treść merytoryczną Kongresu Turystyki Polskiej zaproponowali tematy, które są istotne dla rozwoju turystyki w naszym kraju oraz wszystkich organizacji funkcjonujących w tym sektorze – niezależnie od przyjętej przez nie formy działania. Wiodące bloki, wokół których odbędzie się kilkanaście sesji, dotyczą zagadnień takich jak:

1. Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce.

2. Zarządzanie promocją turystyczną W jaki sposób zwiększyć zdolność finansową kraju i miejsc docelowych na rzecz komunikacji marketingowej? Jak budować instytucjonalnie markę kraju? Granice pomocy publicznej. Wsparcie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych partnerstwo a konieczność? Czy system POT-ROT-LOT wymaga ewolucji? Czy dzielić zadania promocji wizerunkowej i produktowej?

3. Samorząd gospodarczy rola i zadania w rozwoju turystyki.

4. Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030.

5. Miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej.

WYDARZENIA DODATKOWE

W trakcie trwania Kongresu na rynku w Świdnicy zorganizowane będzie miasteczko promocyjne ze stoiskami wystawienniczymi. Polska Izba Turystyki jako partner Kongresu dostanie nieodpłatnie do dyspozycji stoisko, na którym członkowie Izby będą mogli zaprezentować swoją ofertę.

Zapraszamy również na seminarium: „Podstawowe problemy VAT w turystyce biura podróży, pośrednictwo, hotele, gastronomia”, które odbędzie się pierwszego dnia po rejestracji uczestników. W trakcie Kongresu Turystyki Polskiej wręczone zostaną prestiżowe nagrody redakcji czasopisma Forum Biznesu dla organizacji, które w opinii redakcji mają szczególne osiągnięcia w sektorze turystycznym.

Szczegółowy program Kongresu i wydarzeń towarzyszących dostępny jest po kliknięciu w link: Program.

Zapisz

Zapisz

7 Nowych Cudów Polski

Czytelnicy National Geographic Traveler wybrali 7 Nowych Cudów Polski. Walka o miejsce w tym zaszczytnym gronie trwała do ostatnich chwil. W sumie na wszystkich nominowanych oddano ponad 30 000 głosów.

d7d6072fcbfb56b49dd51c175d53dea80beef9b3

7. Geopark Łuk Mużakowa, Ścieżka Geoturystyczna (Lubuskie / Łęknica)

6. Roztoczańskie szumy (Lubelskie / Roztocze)

5. Mural, Opowieść śródecka (Wielkopolskie / Poznań)

4. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (Kujawsko-Pomorskie / Toruń)

3. Szlak kościołów drewnianych Regionu Kozła (Lubuskie / Kępsk, Chlastawa, Kosieczyn)

2. Hydropolis (Dolnośląskie / Wrocław)

1. Planetarium EC1 (Łódzkie / Łódź)

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Jak piękna jest Polska [video]

Zobaczcie, jak piękna jest Polska! Ten rok może być jednym z najlepszych dla polskiej turystyki. Goście zza granicy, ale także my coraz chętniej korzystamy z piękna Polski i doceniamy jej walory.

Wyjątkowe plaże, piękne górskie szlaki, zabytkowe kopalnie soli czy węgla kamiennego do tego wiele pięknych zachowanych zamków i pałaców. Ta różnorodność od gór przez jeziora aż po morze, pozwala cieszyć się wypoczynkiem i wybrać to, co jest najlepsze właśnie dla nas. Odkrywamy, że Polska to także kraj bogaty kulturowo, a o polskiej gościnności coraz częściej słychać za granicą.

IATA – lepsze warunki dla agentów od 1 sierpnia

Passenger Agency Conference akceptuje zmiany Lokalnych Kryteriów Finansowych dla agentów IATA. Dzięki staraniom przedstawicieli PIT, agenci nie będą musieli składać audytu finansowego, ograniczona zostanie też liczba przypadków zawieszenia licencji za opóźnienia w płatnościach dla dostawcy usług.

Już od stycznia 2016 roku członkowie polskiego Agency Programme Joint Council negocjowali z liniami lotniczymi delegowanymi do APJC zmiany w kryteriach finansowych dla agentów. Z ramienia PIT delegatami są: Maria Żukowska-Różyc, Krzysztof Góralczyk i Mirka Bryła.

Zaproponowane zmiany Lokalnych Kryteriów Finansowych w Polsce zostały zaakceptowane przez uczestników PAConf (Passenger Agency Conference) przy dwóch głosach wstrzymujących się. Nowe kryteria wchodzą w życie 1 sierpnia 2016 r. Zdalne głosowanie nad zmianami Lokalnych Kryteriów Finansowych w poszczególnych krajach odbyło się w dniach 30.06-14.07.2016 r. na podstawie Memorandum do PAC/RESO/622 .

Gdzie Polacy spędzą na wakacje?

W tym roku na wakacje wyjedzie blisko 17 mln Polaków – wynika z badań Mondial Assistance. To prawie o 1,5 proc. więcej niż w roku ubiegłym. O tym gdzie najchętniej wybierają się Polacy oraz na co zwrócić uwagę podczas wakacji opowiadają serwisowi telewizja24.pl Cezary Kasprowicz z polskiej Izby turystyki i Rafał Mrozowski z Mondial Assistance.

 

Paweł Niewiadomski ponownie prezesem PIT

Paweł Niewiadomski będzie prezesem izby przez kolejne cztery lata. Podczas XXVIII Walnego Zgromadzenia PIT Delegaci rozliczyli poprzednią kadencję władz izby, wybrali nowych członków Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęli założenia programowe na kolejne cztery lata działalności.

Logo-PITW piątek 13 maja w Łodzi odbyło się VI Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Turystyki, będące jednocześnie XXVIII Walnym Zgromadzeniem PIT. Partnerem wydarzenia było miasto Łódź, a obrady odbywały się w nowym obiekcie EC1.

Obrady uświetniła obecność zaproszonych gości: Senatora RP Ryszarda Bonisławskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska, Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, Wiceprezydenta Łodzi, Krzysztofa Piątkowskiego, Posła na Sejm V, VI i VII Kadencji Andrzeja Gut-Mostowego, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Joanny Jędrzejewskiej Debortoli, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciecha Fedyka, Przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Jana Korsaka, Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomieja Walasa, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabeli Stelmańskiej, Dyrektora Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki Ahmeda Meddeba, Dyrektora Niemieckiej Centrali Turystyki Tomasza Pędzika. Na sali obecni byli również przedstawiciele mediów branżowych.

„Dzisiejsze Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki głównego i naturalnego partnera osób za turystykę odpowiedzialnych, jest zgromadzeniem wyborczym, które rozpoczyna kadencję nowych władz naczelnych Izby w latach 2016-2020. Rok 2016 i następny będą okresem tworzenia nowego prawa turystycznego, które zastąpi ustawę o usługach turystycznych z 1997 roku, mającą rodowód w unijnej dyrektywie sprzed ćwierćwiecza.” – powiedział w swoim powitalnym przemówieniu Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

„Mamy nadzieję, że przepisy, do których udało się przekonać instytucje unijne w ramach reprezentowania Polski przez Polską Izbę Turystyki w Europejskim Stowarzyszeniu Narodowych Związków Biur Podróży w Unii Europejskiej ECTAA, korzystnych dla branży turystycznej – uda się w prawidłowy i jednoznaczny sposób implementować do polskiego prawodawstwa jak najszybciej.”

Paweł Niewiadomski przypomniał też, że Polska Izba Turystyki od lat domaga się należytego traktowania turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki. „Oznacza to również ochronę branży przed działalnością szarej strefy. To powinien być jeden z priorytetów administracji rządowej, gdyż za uregulowaniem problemu szarej strefy stoi również obowiązek Państwa ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.”

„Mamy świadomość, że branża turystyczna, mimo tak dużego wpływu na PKB jest niejednolita, rozdrobniona a można nawet powiedzieć, że słaba. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie tego faktu przez decydentów. Zdarzały się już próby eliminacji Polskiej Izby Turystyki i zastępowania jej przez kanapowe organizacje reprezentujące kilkunastu przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę, że branża turystyczna jest częścią gospodarki regulowanej – nie sprawdza się model, w którym przynależność do organizacji samorządu gospodarczego Turystyki nie jest wymagana.” – dodał. Podkreślił też zasługi przedsiębiorców, którzy mimo niesprzyjających warunków działają i rozwijają się przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

Do tego jak ważna będzie współpraca branży z administracją państwową nawiązali w swoich wystąpieniach również Minister Dawid Lasek i prezes POT Wojciech Fedyk. Obaj zadeklarowali chęć utrzymywania partnerskich relacji z PIT i podkreślili, że dobre relacje z przedstawicielami branży będą dla MSiT i POT kluczowe.

Zasłużeni działacze PIT zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Minister Dawid Lasek. Złotym Krzyżem zasługi wyróżniono Remigiusza Dróżdża, Brązowym Krzyżem Zasługi natomiast: Jerzego Banata, Cezarego Kasprowicza i Krzysztofa Markockiego.

Następnie przemawiała Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi. Podkreśliła ona walory turystyczne tego miasta, mówiła o najnowszysch osiągnięciach oraz planach rozwoju w najbliższym czasie. Podkreśliła ogromną dynamikę przemian, które dokonały się w mieście na przestrzeni ostatnich lat. Zachęcała zgromadzonych do odwiedzania Łodzi oraz do włączania jej w skład krajowych produktów turystycznych.

Zgromadzeni wysłuchali też prezentacji dotyczących planowanych w najbliższych latach nowych inwestycjach, które mają jeszcze bardziej podnieść turystyczną atakcyjność Łodzi oraz o staraniach Łodzi o organizację EXPO 2022.

Po przerwie przyszedł czas na wystąpienie prezesa PIT, który zaprezentował sprawozdanie ustępującej Rady Naczelnej z minionej kadencji. Podkreślił w nim, że PIT przeszła zmiany strukturalne, wprowadzone zostały liczne usprawnienia, nowoczesne narzędzia, znacznie obniżono koszty działalności i wprowadzono transparentność finansową. PIT zyskała też wizerunkowo, jest częściej obecna w mediach, wprowadziła nowe kanały komunikacji, w tym profile w mediach społecznościowych.

Paweł Niewiadomski wspomniał o korzyściach bezpośrednich uzyskanych dla członków PIT oraz o sukcesach merytorycznych izby. Mówił o skutecznym lobbingu w sprawie dyrektywy o imprezach turystycznych, korzystnych interpretacjach podatkowych uzyskanych dla branży, sukcesach w sprawie prawa oświatowego, lepszych warunkach wywalczonych dla przedsiębiorców na gruncie europejskim. Dzięki PIT agenci i touroperatorzy nadal mogą sprzedawać ubezpieczenia bez konieczności posiadania licencji brokera ubezpieczeniowego, agenci IATA nie muszą przedstawiać zaudytowanego bilansu oraz posiadać kosztownych gwarancji. (Prezentację sprawozdawczą oraz sprawozdanie z kadencji RN 2012-2016 znajdą Państwo w załączeniu). Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Następnie Małgorzata Chechlińska, przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej PIT przedstawiła sprawozdanie komisji, w którym podkreśliła prawidłowość rozliczeń finansowych i obsługi księgowej w minionej kadencji oraz zarekomendowała absolutorium dla ustępującej Rady Naczelnej.

Sprawozdanie komisji również przyjęto jednogłośnie oraz udzielono absolutorium ustępującym władzom izby. Delegaci pozytywnie rozliczyli poprzednią kadencję władz PIT jednoznacznie oceniając tym samym czteroletnią działalność oraz obrany kierunek zmian w Izbie.

Po sprawozdaniach przyszedł czas na wybór nowych władz. Zgłoszono jednego kandydata na prezesa PIT: Pawła Niewiadomskiego. W swojej prezentacji wyborczej podkreślił on, że rozpoczęte w PIT przemiany były niezbędne w celu ustawienia prawidłowego „kursu” dla izby i że umożliwią one jeszcze skuteczniejsze działania w nowej kadencji. Przypomniał, że turystykę czeka sporo zagrożeń i nowych wyzwań, a że nowe trendy w naszej branży są zarówno szansą jak i zagrożeniem dla przedsiębiorców. Aby im sprostać i wykorzystać prognozowane wzrosty w liczbie światowych podróży, trzeba się odpowiednio przygotować.

Polska Izba Turystyki ma przede wszystkim umożliwiać przedsiębiorcom pełniejsze wykorzystywanie możliwości rynkowych, pomóc sprostać nowym wyzwaniom i wzmocnić pozycję turystyki na arenie polskiej i międzynarodowej. Chce stawiać na jakość i wysoki standard usług tak aby marka PIT wyznaczała na polskim rynku pewną elitarność. Zapowiedział, że PIT będzie się też otwierała na młodych przedsiębiorców i na nowe technologie.

W głosowaniu Paweł Niewiadomski uzyskał 90 głosów na 96 ważnych i został prezesem PIT na kadencję 2016-2020.

Następnie odbyły się wybory do nowej Rady Naczelnej, która składa się z prezesów Oddziałów PIT, reprezentantów Oddziałów wybranych podczas Walnych Zgromadzeń oraz przedstawicieli wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. W tym roku Walne Zgromadzenie wybierało pięciu członków rady. Największą liczbę głosów uzyskali: Paweł Byliński, Ryszard Cetnarski, Krzysztof Góralczyk, Jolanta Kondys-Sikora i Anna Kuś. Wybrano też 11 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Po wyborach nowych władz Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło rekomendację komisji statutowo- programowej w zakresie wytycznych do programu oraz koniecznych do przeprowadzenia zmian w statucie Izby. Uchwała ta zobowiązuje Radę Naczelną do przygotowania programu działania PIT w oparciu o przyjęte założenia. Zobowiązuje też Radę do przygotowania gruntownej zmiany statutu, z uwzględnieniem konieczności uporządkowania relacji pomiędzy władzami Izby, rozważenia konieczności wprowadzenia sprawnego zarządu oraz do przekształcenia Rady Naczlenej i rozszerzenia jej funkcj jako ciała doradczego. Zmiany przewidują też uporządkowanie kwestii biernego i czynnego prawa wyborczego, zredefiniowanie kategorii członkostwa oraz wprowadzienie mechanizmów integrujących Izbę na poziomie oddziałów i pomiędzy nimi.

Po zakończeniu obrad ukonstytuowały się nowe władze izby. W skład Prezydium wszedł Prezes PIT Paweł Niewiadomski, Wiceprezesi: Grzegorz Chmielewski, Andrzej Kindler i Dariusz Wojtal oraz Skarbnik Jolanta Kondys-Sikora. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Danuta Skalska, Wiceprzewodniczącymi zaś: Andrzej Górski i Norbert Kardahs.

Prezes PIT zapowiedział rozszeszenie składu Prezydium, zgodnie z możliwościami nadanymi przez statut. Zaprosił do współpracy osoby, które mają pomysły na lepsze funkcjonowanie Izby oraz są w stanie zadeklarować poświęcenie czasu na pracę społeczną w Prezydium PIT.

Po zakończeniu obrad delegaci i zaproszeni goście bawili się na kolacji integracyjnej w Restauracji Gronowalski & Buddha Pub. Następnego dnia udali się na zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem.

W Radzie Naczelnej nowej kadencji zasiądą:

Prezesi i reprezentanci Oddziałów:

 • Grzegorz Chmielewski (śląski)
 • Remigiusz Dróżdż (pomorski)
 • Karolina Gnusowska-Weiss (wielkopolski)
 • Cezary Kasprowicz (mazowiecki)
 • Andrzej Kołłątaj (łódzki)
 • Roman Mandyna (małopolski)
 • Jerzy Matuszak (kujawsko-pomorski)
 • Janusz Molus (dolnośląski)
 • Wojciech Smieszek (warmińsko-mazurski)
 • Janusz Stanek (zachodniopomorski)
 • Agnieszka Zyzało (podlaski)
 • Bogdan Donke (pomorski)
 • Piotr Hanusek (śląski)
 • Małgorzata Karwat (łódzki)
 • Andrzej Kindler (warmińsko-mazurski)
 • Kamil Kurak (mazowiecki)
 • Eugeniusz Ławreniuk (podlaski)
 • Tadeusz Milik (mazowiecki)
 • Sebastian Nasiłowski (mazowiecki)
 • Ryszard Sikora (małopolski)
 • Dariusz Wojtal (mazowiecki)
 • Bogdan Zwoliński (śląski)

  Wybrani przez Walne Zgromadzenie:

 • Paweł Byliński,
 • Ryszard Cetnarski,
 • Krzysztof Góralczyk,
 • Jolanta Kondys-Sikora
 • Anna Kuś

  W Naczelnej Komisji Rewizyjnej zasiądą:

 • Justyna Dudek
 • Andrzej Grelak
 • Andrzej Górski
 • Norbert Kardahs
 • Ewa Kowalczyk
 • Paweł Lawda
 • Anna Łastowska
 • Jan Sienkiewicz
 • Danuta Skalska
 • Leszek Szyczewski
 • Eugeniusz Tatara