PIT Wielkopolska na konferencji POT

Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki Karolina Gnusowska – Weiss wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną. 

Prezes PIT Wielkopolska uczestniczyła w spotkaniu w roli panelistki, podczas debaty zatytułowanej: „Współpraca kluczem do sukcesu”, w której udział wzięli regionalni przedstawiciele środowiska turystycznego.

logo19 października w poznańskim hotelu Sheraton odbyła się konferencja z cyklu „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”. To jedno z szesnastu spotkań przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną wraz z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Tematem wiodącym wydarzenia była promocja turystyki za pomocą nowych technologii i narzędzi marketingowych – z naciskiem na media społecznościowe. Prócz merytorycznych prezentacji na temat funkcjonowania i przyszłości branży, celem konferencji było stworzenie platformy do konstruktywnej dyskusji, dotyczącej działań służących kształtowaniu systemu zarządzania turystyką w Polsce, w którym nieocenioną rolę odgrywa dobra współpraca wśród lokalnych i regionalnych struktur oraz wsparcie sektora publiczno-prywatnego.

Konferencję uroczyście otworzył Prezes WOT, Tomasz Wiktor, moderacją poszczególnych paneli zajął się Jacek Janowski, Dyr Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej.

Wielkopolska, że palce lizać

Serwis TripAdvisor zawiera recenzje już ponad pół tysiąca lokali gastronomicznych w Poznaniu. Imponująca liczba, prawda? Restauracja MUGA to pierwsza dziesiątka tego zestawienia. Zachęcamy do samodzielnego odkrywania gastronomicznej oferty Poznania i okolic i budowania tych najcenniejszych, własnych rankingów. Macie już plan gdzie zjeść sobotni obiad lub wypić popołudniową kawę? Jeśli nie, to podpowiedzi szukajcie w przewodniku Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej:

Restauracje, bary i kawiarnie w Poznaniu i okolicach >>>

14523038_1767276040212174_7956478413705738151_n

Sukces: I Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa

W miniony weekend – 15-16 października na terenie Ptak Warsaw Expo – podczas World Travel Show odbył się organizowany przez Polska Izba Turystyki przy wsparciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Pierwszy Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa. W jego otwarciu wziął udział Prezes PIT Paweł Niewiadomski.

Dla Uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji:
– prezentacje i panele dyskusyjne dotyczące aktualnej sytuacji zawodu pilota i przewodnika,
– pierwsze, oficjalne spotkanie w Polsce z przedstawicielami European i World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA i FEG),
– udział w warsztatach doskonalących kompetencje zawodowe prowadzonych przez trenerów WFTGA,
– udział w prezentacjach przedstawicieli krajów – wystawców World Travel Show,
integrację podczas uroczystego bankietu w sobotni wieczór.

Kongres Turystyki za nami

834 uczestników, 104 panelistów, 55 prezentacji i 24 sesje kongresowe – takimi statystykami zakończył się trzydniowy Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy.

Jedna z najważniejszych w tym roku debat publicznych na rzecz rozwoju turystycznego kraju, miała na celu m.in. podjęcie próby stworzenia platformy stałego porozumienia i integrację środowisk działających na rzecz turystyki. Debatowano nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Dokonano oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce.

– Jestem zadowolona z organizacji tego wydarzenia w naszym mieście. Kongres to nie tylko merytoryczne dyskusje, to także wymierne korzyści dla Świdnicy.  Przyjechali do nas m.in. przewodnicy turystyczni, właściciele biur i agencji turystycznych, a także samorządowcy, którzy w rozmowach ze mną podkreślali, że czuli niedosyt, że w ciągu 3 dni nie zdążyli zobaczyć miasta i że z pewnością tu wrócą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony i jestem przekonana, że o Świdnicy będą jeszcze mówić długo i dobrze – mówi prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska.

W kongresie uczestniczyli między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek, przedstawiciele regionu: marszałek województwa dolnośląskiegoCezary Przybylski i wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej Marek Ciechanowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Paweł Wróblewski.

Minister Dawid Lasek podczas inauguracji kongresu mówił o toczących się w ministerstwie pracach nad ustawą o usługach turystycznych, do której mają być implementowane zasady wynikające z uchwalonej w zeszłym roku dyrektywy unijnej. Podkreślał także, że liczy na głos przedstawicieli środowiska – jak wspierać turystykę w Polsce.

Głos ten w postaci wniosków pokongresowych w ciągu miesiąca przedstawią eksperci czuwający nad 5 blokami tematycznymi. Wnioski te zostaną udostępnione wszystkim ważnym i mającym wpływ na rozwój turystyczny instytucjom rządowym i samorządowym. Będą one także udostępnione on-line do pobrania.

źródło: dolny-slask24h.pl

Kongres Turystyki Polskiej

W Świdnicy trwa najważniejsze spotkanie branży turystycznej w Polsce. Kongres Turystyki Polskiej odbywa w dniach 12-14.10.2016.

14242279_1220811114636559_301574048102203419_o

Cieszę się, że Polska Izba Turystyki jest współorganizatorem wydarzenia, które będzie płaszczyzną do nawiązania dialogu między różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Brakowało w Polsce inicjatywy, która miałaby na celu ułatwienie współpracy między branżą turystyczną a jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie ich współpraca układa się różnie, w zależności głównie od tzw. „czynnika ludzkiego”. Kongres będzie okazją do debaty nad usystematyzowaniem tej współpracy i zastanowieniem się, na jakich polach można jeszcze ją zacieśnić.
Paweł Niewiadomski, Prezes Polskiej Izby Turystyki


CELE KONGRESU

– wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej,
– dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
– stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi
i organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
– ocena konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
– debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
– wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.

ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

Eksperci przygotowujący treść merytoryczną Kongresu Turystyki Polskiej zaproponowali tematy, które są istotne dla rozwoju turystyki w naszym kraju oraz wszystkich organizacji funkcjonujących w tym sektorze – niezależnie od przyjętej przez nie formy działania. Wiodące bloki, wokół których odbędzie się kilkanaście sesji, dotyczą zagadnień takich jak:

1. Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce.

2. Zarządzanie promocją turystyczną W jaki sposób zwiększyć zdolność finansową kraju i miejsc docelowych na rzecz komunikacji marketingowej? Jak budować instytucjonalnie markę kraju? Granice pomocy publicznej. Wsparcie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych partnerstwo a konieczność? Czy system POT-ROT-LOT wymaga ewolucji? Czy dzielić zadania promocji wizerunkowej i produktowej?

3. Samorząd gospodarczy rola i zadania w rozwoju turystyki.

4. Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030.

5. Miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej.

WYDARZENIA DODATKOWE

W trakcie trwania Kongresu na rynku w Świdnicy zorganizowane będzie miasteczko promocyjne ze stoiskami wystawienniczymi. Polska Izba Turystyki jako partner Kongresu dostanie nieodpłatnie do dyspozycji stoisko, na którym członkowie Izby będą mogli zaprezentować swoją ofertę.

Zapraszamy również na seminarium: „Podstawowe problemy VAT w turystyce biura podróży, pośrednictwo, hotele, gastronomia”, które odbędzie się pierwszego dnia po rejestracji uczestników. W trakcie Kongresu Turystyki Polskiej wręczone zostaną prestiżowe nagrody redakcji czasopisma Forum Biznesu dla organizacji, które w opinii redakcji mają szczególne osiągnięcia w sektorze turystycznym.

Szczegółowy program Kongresu i wydarzeń towarzyszących dostępny jest po kliknięciu w link: Program.

Zapisz

Zapisz

Kongres Pilotarzu i Przewodnictwa

Już w nadchodzący weekend, 15-16 października, odbędzie się pierwszy Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa. To pierwsze, od kilku lat, wydarzenie skierowane bezpośrednio do tej grupy zawodowej. Dwa dni bogate w prezentacje, panele dyskusyjne, warsztaty tematyczne i integrację. Kongres połączony jest z pierwszą edycją międzynarodowych targów turystycznych World Travel Show.

14207811_823179661157543_903114228069850813_o

W latach 2004-2013 organizowane były Fora pilotażu i przewodnictwa. Niestety w ciągu ostatnich 3 lat wydarzenie nie miało swojej kontynuacji, dlatego też Polska Izba Turystyki postanowiła zorganizować pierwszy Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa. Izba opracowała projekt, który został zgłoszony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu na dofinansowanie działań z zakresu turystyki. Projekt zdobył akceptację resortu a Izba dofinansowanie proponowanego wydarzenia.

Celem Kongresu jest dyskusja na temat aktualnej sytuacji zawodowej pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które nastąpiły po deregulacji zawodów; wymiana doświadczeń oraz doskonalenie kompetencji zawodowych; spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z Polski i zagranicy oraz integracja tych dwóch grup zawodowych.

Program Kongresu prezentuje się bardzo ciekawie. Sobotnie przedpołudnie zostało przeznaczone na prezentacje zaproszonych gości. Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się oficjalne spotkanie z przedstawicielami największych stowarzyszeń zrzeszających przewodników turystycznych – WFTGA, czyli World Federation of Tourist Guide Associations (Światowa Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych) i FEG, czyli European Federation of Tourist Guide Associations (Europejska Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych). WFTGA będzie reprezentować Ivana Curuvija – szef sekcji szkoleniowej, zaś FEG – Efi Kalampoukidou, prezes Federacji. Obie Panie zaprezentują opowiedzą uczestnikom Kongresu o działaniach, które federacje podejmują na rzecz przewodników turystycznych.

Polscy piloci i przewodnicy będą też mogli spotkać się z przedstawicielem Instytutu Badań Edukacyjnych, który zaprezentuje ideę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który został przyjęty Ustawą z 22 grudnia 2015 r. ZSK może być odpowiedzią na sytuację w zawodzie pilota i przewodnika wynikającą z deregulacji zawodów na początku 2014 r. Obecnie nie ma egzaminów państwowych dla pilotów i przewodników. Zintegrowany System Kwalifikacji da możliwość osobom rozpoczynających pracę w zawodzie potwierdzenia kompetencji zawodowych. Trzeba podkreślić, iż takie potwierdzenie jest nieobowiązkowe, zatem system nie przywraca regulacji zawodu a daje możliwość obiektywnego i rzetelnego potwierdzenia kwalifikacji dla osób i pracodawców, którzy są takim potwierdzeniem zainteresowani. Zintegrowany System Kwalifikacji ma także ułatwić uznawanie zdobytych kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej.

Po części prezentacyjnej odbędą się warsztaty tematyczne. Każdy z uczestników weźmie udział w dwóch, wybranych przez siebie, warsztatach prowadzonych przez trenerów z Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Pilotażu i Przewodnictwa EduGuides. Trenerzy to piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ukończyli szkolenie Train the Trainer prowadzone przez World Federation of Tourist Guide Associations.

Uczestnikom zaproponowano 13 tematów, z których 7, najczęściej wybieranych podczas zapisów, potwierdzono. Będą to: Jednolity system weryfikacji kwalifikacji zawodowych; Mów tak, aby ludzie słuchali – sposób konstruowania wypowiedzi pilocko-przewodnickiej zgodny ze wskazówkami WFTGA; Pilot Incentive Travel – w obliczu wyzwania obsługi klienta korporacyjnego; Współczesna turystyka miejska – w jaki sposób znajdować nowe, interesujące tematy w przestrzeni miejskiej i jak pokazywać je turystom?; Żyrafy i szakale na wycieczkach – koncepcja budowania relacji z klientem, która pomaga unikać ocen i napięć interpersonalnych; Proces grupowy w grupie turystycznej – koncepcja struktury grupy w ujęciu Erica Berne’a; Jadę na Bałkany! – co pilot powinien wiedzieć przed wyjazdem? Zarys historii, kultury, obyczajów.

Nie zabraknie też możliwości integracji podczas uroczystej kolacji w sobotni wieczór. Ponieważ Kongres połączony jest z pierwszą edycją międzynarodowych targów turystycznych World Travel Show to piloci i przewodnicy będą mogli spotkać się nie tylko w swoim gronie, ale także z przedstawicielami biur podróży, przewoźników, organizacji turystycznych i reprezentantami krajów-wystawców.

Więcej informacji na temat Kongresu dostępnych jest na stronie www.kongres.pit.org.pl oraz na stronie wydarzenia www.facebook.com/events/1165268296881398/https://www.facebook.com/events/1165268296881398/.

Zapisz