Top 5 województwa wielkopolskiego

Polska Organizacja Turystyczna wyłoniła pięć turystycznych hitów Wielkopolski. Pierwsze miejsce w plebiscycie powędrowało do kompleksu Malta. Ranking odbył się w oparciu o głosy internautów. Malta

1. Kompleks rekreacyjno-sportowy Malta w Poznaniu – 36,9 proc. głosów

Malta to popularna nazwa sztucznego zbiornika wodnego w Poznaniu oraz umieszczonego tam kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Jezioro Malta znajduje się na wschód od Starego Miasta, na prawym brzegu Warty i jest wspaniałym miejscem wypadowym na bierny bądź czynny wypoczynek. W sezonie zimowym uruchamiany jest stok z wyciągiem narciarskim i tor bobslejowy. Malta to take scena wielu imprez kulturalno-rozrywkowych.

2. Stare Miasto w Poznaniu – 21,4 proc. głosów

To najstarsza po Ostrowie Tumskim i Śródce dzielnica Poznania, założona w 1253 roku w ramach tzw. lokacji miasta na lewym brzegu Warty. Główne centrum Poznania zostało wówczas przeniesione z Ostrowa Tumskiego tak, aby umożliwić dalszy rozwój przestrzenny miasta. Centralnym placem miasta był rynek, obecnie zwany Starym Rynkiem. Zostało ono otoczone murami z cegieł ceramicznych na zaprawie wapiennej. Mury miały długość ok. 1700 metrów i posiadały 4 bramy wejściowe oraz 35 baszt. Niestety większą część murów rozebrano na początku XIX wieku.

3. Kórnik – zamek, muzeum i arboretum – 20,8 proc głosów

Zamek położony jest w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, otoczony fosą, a wokół niego rozciąga się piękny park. Znany jako arboretum kórnickie, znajduje się pod zarządem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Początki tego zamku sięgają średniowiecza, gdy właścicielami Kórnika była można rodzina Górków. W XIV w. rozpoczęli tu budowę swojej rodowej siedziby. Ukończoną około 1430 r. obronną budowlę otaczała  fosa. Obecnie w zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria, Biblioteka Kórnicka PAN.

4. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – 10,7 proc głosów

Muzeum powstało w roku 1956 jako Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1973 r. zostało przekształcone w samodzielną jednostkę, która od marca 1983 nosi nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gromadzi eksponaty archeologiczne oraz kultury materialnej i sztuki od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, w tym szczególnie zabytki i archiwalia związane z historią Gniezna i ziemi gnieźnieńskiej. Księgozbiór muzeum liczy ponad 17 tysięcy pozycji.

5. Wielkopolski Park Narodowy – 10,1 proc głosów

Utworzony został w 1957 r. Zajmuje obecnie 7 584 ha powierzchni oraz dodatkowo 7 256 ha strefy ochronnej. Ścisłą ochroną objęto tutaj osiemnaście obszarów o niewielkiej łącznej powierzchni 260 ha. Park znajduje się w sąsiedztwie Poznania. W krajobrazie tego parku charakterystycznymi elementami są polodowcowe wały (ozy), wzniesienia, pagórki (kemy), głazy narzutowe, rynny, które wypełnia woda 11 jezior.

Polska wprowadza światowe standardy przewodnictwa turystycznego

Po raz pierwszy w Polsce odbyło się szkolenie dla trenerów przewodnictwa turystycznego. Kurs został zorganizowany przez Polską Izbę Turystyki, a zajęcia poprowadzili szkoleniowcy z World Federation of Tourist Guide Associations.

Logo-PITW styczniu zostaną ogłoszenie wyniki egzaminów dla trenerów przewodnictwa turystycznego akredytowanych przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (WFTGA). Aby zostać trenerem WFTGA należy ukończyć dwutygodniowe szkolenie oraz zdać egzamin końcowy.

Na wyniki czekają uczestnicy pierwszego w Polsce szkolenia „Train the Trainer” przeprowadzanego przez World Federation of Tourist Guide Associations. Jego celem było zapoznanie uczestników ze światowymi standardami pracy przewodników turystycznych opracowanymi przez Federację oraz nauka umiejętności trenerskich potrzebnych do prowadzenia szkoleń. Zajęcia były prowadzone po polsku i angielsku przez trenerów Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

„Bardzo nam zależy na wysokim poziomie usług świadczonych przez polskich przewodników turystycznych.” – mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. „Ich praca przekłada się na budowanie wizerunku naszego kraju w oczach turystów oraz satysfakcję z uczestnictwa w wycieczce. Już niedługo Polska zyska trenerów, którzy poprowadzą szkolenia podstawowe i uzupełniające dla przewodników turystycznych, zgodnie ze światowymi standardami kształcenia w tym zawodzie.”

Szkolenie „Train the Trainer” trwało 14 dni. Podczas pierwszego tygodnia uczestnicy doskonalili swój warsztat przewodnicki poznając standardy WFTGA w zakresie budowania komentarza krajoznawczego oraz prowadzenia trasy pieszej, autokarowej i muzealnej. Zajęcia stacjonarne miały aktywną formę, uczestnicy dzielili się własnym doświadczeniem i poznawali metody pracy przewodników z zagranicy. Większość zajęć odbywała się w terenie i autokarze, bowiem federacja kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu. Dodatkowo odbyły się wykłady i warsztaty z zakresu obsługi grup z niepełnosprawnościami, turystki odpowiedzialnej, różnic międzykulturowych i psychologicznych uwarunkowań zachowań uczestników imprez turystycznych. Ta część szkolenia zakończyła się trzyetapowym egzaminem.

Drugi tydzień przeznaczony był na naukę umiejętności trenerskich. Głównym celem szkolenia „Train the Trainer” jest bowiem przygotowanie jego uczestników do prowadzenia kursów dla przewodników turystycznych, zgodnie ze standardami World Federation of Tourist Guide Associations. Uczestnicy zapoznawali się ze sposobem projektowania szkoleń oraz poznawali tajniki warsztatu trenerskiego. Główny nacisk został położony na aktywne i praktyczne metodami nauczania. Przyszli trenerzy mogli sprawdzić się w roli trenera przeprowadzając mini-szkolenia dla zaproszonych studentów turystki i rekreacji. Ta część szkolenia zakończyła się 3-etapowym egzaminem.

Obecnie prace egzaminacyjne złożone w Warszawie dotarły do Wiednia, gdzie odbędzie się ich ostateczna ewaluacja. To właśnie w Wiedniu znajduje się siedziba World Federation of Tourist Guide Associations. WFTGA to największa organizacja skupiająca przewodników turystycznych. Zrzesza ponad 200 000 przedstawicieli zawodu z ponad 80 krajów. Jej głównym celem jest nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami przewodników turystycznych, przewodnikami indywidualnymi i podmiotami kształcącymi kadry turystyki. Dodatkowo Federacja reprezentuje na całym świecie profesjonalnych przewodników turystycznych, dba o promowanie i ochronę ich interesów zawodowych między innymi poprzez budowanie wizerunku profesji przewodnika turystycznego i rekomendowanie korzystania z usług przewodników-profesjonalistów. Federacji zależy także na wprowadzaniu zasad turystyki zrównoważonej i w tym zakresie promuje uniwersalne zasady etyki i kodeks dobrych praktyk w zawodzie przewodnika turystycznego. Celom statutowym służy rozwijanie programu szkoleniowego zwiększanie jakości usług przewodnickich.

Osoby, których prace egzaminacyjne zostaną ocenione pozytywnie w Wiedniu, otrzymają tytuł „Narodowego Trenera WFTGA” i będą mogły prowadzić w Polsce kursy dla przewodników turystycznych zgodnie ze standardami Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

„Z niecierpliwością czekamy na wyniki.” – mów Dominika Nogier, uczestniczka szkolenia. „Chcemy podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z naszymi koleżankami i kolegami „po fachu”, a także adeptami przewodnictwa turystycznego. W prowadzonych szkoleniach chcemy wykorzystywać nasze, polskie, doświadczenia zawodowe i uzupełniać je światowymi standardami, przekazanymi przez World Federation of Tourist Guide Associations.”

Projekt szkolenia „Train the Trainer” został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.