Wielka Pętla Wielkopolski – study tour WOT

Na zaproszenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, w drugi weekend września grupa touroperatorów zajmujących się turystyką przyjazdową miała okazję przekonać o zaletach jednego z nowszych produktów turystycznych Wielkopolski. Na dni 10-12.09 przypadła wizyta studyjna przybliżająca walory Wielkiej Pętli Wielkopolski, zorganizowana przez WOT. 

20150912_110222

W trzydniowym programie znalazł się czas, nie tylko na eksplorowanie atrakcji regionu podczas rejsu łodziami motorowodnymi, lecz również na zwiedzanie stolicy Wielkopolski – z jej urokliwą starówką i słynnymi restauracjami serwującymi lokalne specjały, jak pyra z gzikiem czy pyzy z modrą kapustą oraz warzone u siebie piwo. Poznań słynie również z Rogali Świętomarcińskich, dlatego nie mogło obyć się bez wizyty i  uczestnictwa w procesie jego wypiekania w Rogalowym Muzeum, mieszczącym się w pięknej kamienicy z widokiem na poznański Ratusz.

Uczestnicy – a właściwie uczestniczki – odbyły rejs statkiem po Warcie, podczas którego poznały walory Pętli, a podczas spływów łodziami motorowodnymi po wybranych jej odcinkach, przepłynęły łącznie 61 km – na trasie: Nowe Miasto – Śrem (33km) i Śrem – Puszczykowo (28km). Rejsom towarzyszyła piękna pogoda i ciekawy program animacyjny. W czasie study tour, touroperatorzy odwiedzili malownicze położone Hermanowo, z tamtejszą stadniną koni, Dolsk, Europejską Akademię Ochrony w Pokrzywnicy, czyli miejsce słynące ze szkoleń zawodowych komandosów i snajperów. Ostatnim punktem programu była przechadzka po przepięknym Pałacu w Rogalinie, którego progi są otwarte dla zwiedzających po dłuższym remoncie.

20150910_170019

Wielki ukłon należy się Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tego typu imprezy są niezwykle potrzebne, co wielokrotnie podkreślały zaprzyjaźnione już uczestniczki wyjazdu. Branża ma okazję wymienić się doświadczeniami, poza tym podczas podróży po Polsce uczestnicy poznają i odkrywają nieznane dotąd miejsca. A im częściej eksponowane  są  potencjalne produkty, tym większą szansę mają zaistnieć w programach oferowanych turystom. Całości dopełnia świetna organizacja i atrakcje dobrane w taki sposób, że uczestnicy eventu czuli się dobrze i swobodnie. Minione study tour Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ na promocję produktu Wielka Pętla Wielkopolski.

Przypomnijmy, że Wielka Pętla Wielkopolski to szlak biegnący wokół największych rzek w regionie i zamykający się w obrębie zwartej trasy turystycznej. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu rzek: Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta-Gopło. Szlak ten, liczący blisko 690 km, przebiega przez takie miejscowości województwa wielkopolskiego, jak: Ślesin, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań, Oborniki, Wronki, Sieraków, Międzychód, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Drawsko, Czarnków, Ujście. Przebiega również przez teren województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących ją z drogami wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla jest skomunikowana z zachodnią Europą, a poprzez Kanał Bydgoski z Wisłą i innymi rzekami Drogi Wodnej E-70 aż z Kaliningradem.

Kolejny wyrok WSA: biura podróży nie muszą szacować marży

To nie obrót stanowi podstawę opodatkowania, lecz marża – stwierdził dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Potwierdza to interpretację ustawy o VAT opracowaną przez Polską Izbę Turystyki.

Logo-PITJest on sprzeczny z interpretacją podatkową stosowaną konsekwentnie przez Ministerstwo Finansów. Podobne wyroki zapadły już w indywidualnych sprawach rozpatrywanych przez WSA w Opolu i w Krakowie.

Problem opodatkowania marży powstał wraz z nowelizacją ustawy o VAT i wydaniem przez Ministra Finansów rozporządzenia, zgodnie z którym biura podróży, w momencie przyjmowania zaliczki, zmuszone są szacować marżę i naliczać od niej VAT. W praktyce oczywiście taki sposób naliczania VAT jest niemożliwy do realizacji, co stanowi dla branży turystycznej problem.

Polska Izba Turystyki od prawie dwóch lat prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu usunięcie tego naruszenia prawa. Odbyły się w tej sprawie spotkania w Ministerstwie Finansów, izba prowadzi bieżące konsultacje w ECTAA, wystąpiła o interpretację indywidualną do Ministra Finansów i złożyła skargę do WSA. Rozprawa odbędzie się za kilka miesięcy.

WSA w Warszawie, podobnie jak sąd opolski i krakowski, stwierdził, że w momencie przyjmowania przez biuro podróży zaliczki od klienta, obowiązek podatkowy nie powstaje. Stwierdził, że podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku marża, a nie sam obrót. Podkreślił, że nie można wymagać od przedsiębiorców szacowania podstawy opodatkowania, gdyż jest to w sprzeczności z prawem podatkowym i z Konstytucją.

Dzisiejszy wyrok, choć korzystny dla branży, nie jest prawomocny i prawdopodobnie nie spowoduje zmiany stanowiska Ministra Finansów, jest bowiem wyrokiem w sprawie indywidualnej, dotyczącej interpretacji podatkowej otrzymanej przez Warszawską Izbę Turystyki.

Polska Izba Turystyki prowadzi i planuje konkretne działania mające na celu doprowadzenie do zmiany interpretacji ustawy dla całej branży turystycznej.

Specjalna oferta dla członków PIT

Logo-PITW imieniu Polskiej Izby Turystyki serdecznie zapraszam do udziału w 23 edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2015, które odbędą się w terminie 26-28 listopada 2015 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie oraz udziału w 26 edycji Międzynarodowych Targów Tour Salon 2015, które odbędą się w terminie 15-17 października 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14.

Jak co roku wraz z organizatorami proponujemy Państwu udział w Targach na preferencyjnych warunkach, w ramach wspólnego stoiska Polskiej Izby Turystyki z firmami członkowskimi jako podwystawcami. Szczegółowe oferty przesyłam w załączeniu.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci udziału w Targach w ramach wspólnego stoiska Polskiej Izby Turystyki w terminie do 21 września 2015 roku mailem na adres biuro@pit.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: TT Warsaw 2015 – zgłoszenie lub Tour Salon 2015 – zgłoszenie.

Zainteresowanym osobom zostaną przesłane formularze rejestracyjne. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z Beatą Antos z Biura Wykonawczego PIT mailowo: biuro@pit.org.pl bądź telefonicznie: 22 826 55 36, 698 400 498.

ZAPRASZAMY!

Z poważaniem,

Grzegorz Chmielewski Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki

Szczegóły oferty na Tour Salon 2015 i TT Warsaw 2015 znajdą Państwo na stronie internetowej PIT w części dostępnej po zalogowaniu.

Sejm uchwalił przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

Logo-PITJak podała PAP, Sejm znowelizował w ustawę o systemie oświaty wprowadzając szczegółowe zapisy dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym zwiększenia nadzoru nad organizacją kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu. Za przyjęciem noweli głosowało 418 posłów, 4 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Do tej pory kwestie związane z organizacją i nadzorem nad wypoczynkiem nie były zapisane w ustawie. – wynika z depeszy PAP. Regulowało je rozporządzenie ministra edukacji z 1997 r., które było tylko raz nowelizowane w 2009 r. Tymczasem, jak uzasadniało MEN, które przygotowało projekt, od tego czasu bardzo wiele się zmieniła rzeczywistość, co potwierdzały kontrole, w tym Najwyższej Izby Kontroli.

Brakowało m.in. definicji tego, co to jest wypoczynek. Według noweli pod tym pojęciem należy rozumieć: „wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej dwa dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku”.

Jednocześnie z wymogów określonych w ustawie wyłączono wypoczynek „organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście”.

Zgodnie nowelizacją minister edukacji na dotychczasowych zasadach będzie prowadził elektroniczną bazę wypoczynku. Działa ona od 2010 r. Jest ogólnodostępna, zawiera podstawowe informacje o zgłoszonym do kuratora oświaty wypoczynku. Chodzi o takie informacje jak: potwierdzenie kuratora właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora o prawidłowo zorganizowanym wypoczynku, dane organizatora, liczbę uczestników oraz termin i lokalizację wypoczynku.

Baza wypoczynku umożliwia rodzicom zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie sprawdzenie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku.

W noweli ustawy określono także tryb zgłaszania wypoczynku przez jego organizatorów oraz elementy, jakie musi zawierać zgłoszenie wypoczynku. Zamiar zorganizowania wypoczynku nadal trzeba będzie zgłaszać kuratorowi oświaty, który nie będzie jednak już wydawał organizatorowi zaświadczenia o zaakceptowaniu zgłoszenia wypoczynku. Potwierdzeniem akceptacji będzie umieszczenie zgłoszenia w bazie wypoczynku.

Określono też sposób sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem organizowanym w kraju (jak obecnie sprawować ma go kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku) oraz za granicą (sprawować ma go kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora). Do tej pory kwestie związane z nadzorem nad wypoczynkiem zagranicą nie były uregulowane prawnie.

W noweli zapisano m.in., że organizator wypoczynku za granicą ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku oraz, że co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku za granicą musi zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

W projekcie zapisano również, że w przypadku wykazania nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku, kurator będzie mógł zarządzić jego zakończenie i nakazać powrót wszystkich uczestników do domu.

Wobec nierzetelnych organizatorów wypoczynku przewidziano sankcję grzywny. Kara taka będzie nakładana na organizatora, który zorganizował wypoczynek, mimo braku jego zgłoszenia w bazie wypoczynku oraz który nie poinformował kuratora oświaty o zmianach w zgłoszeniu, np. o zmianie wychowawcy lub liczbie dzieci.

Aby wzmocnić bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w czasie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych na ich organizatorów nałożono obowiązek zapewnienia kadry mającej odpowiednie kwalifikacje.
Wskazano wymagania wobec osób, które mogą pełnić funkcję kierownika lub wychowawcy wypoczynku. Utrzymano warunek przedstawienia świadectwa o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, jednocześnie zwolniono ich z opłaty za wydanie świadectwa. Zwiększono też nadzór nad organizacją kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku.

Nowelizacja rozszerza grupę uprawnionych, mających pierwszeństwo do korzystania z wypoczynku finansowanego przez wojewodę o dzieci żyjące w trudnych warunkach materialnych, w tym samotnie wychowywane. Wcześniej takie uprawnienie miały dzieci: objęte pieczą zastępczą oraz dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.