Dobre praktyki wypoczynku dzieci i młodzieży

Logo-PITZachęcamy do zapoznania się z prezentacją, w której przypominamy o najważniejszych zasadach organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że warunki, które muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa kilka aktów prawnych: Rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r., Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), a także Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).

Akwen Marina w Czerwonaku

W sobotę, 25 maja wójt Jacek Sommerfeld rozpoczął nowy sezon motorowodny 2015 na Akwenie Marina w Czerwonaku.

1008W podziękowaniu za wsparcie rozwoju infrastruktury wodnej i turystyki w gminie Czerwonak wójt wręczył statuetki Przyjaciół Warty. Otrzymali je: Jan Grabkowski w imieniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Andrzej Kaleniewicz w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Michał Wierzbicki w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Ewa Przydrożny w imieniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

 Wodniacy i mieszkańcy, którzy przybyli na Marinę mogli skorzystać  z rejsów po Warcie, wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, porozmawiać z wodną jednostką policji. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był zespół Czysta Energia, który z wielkim entuzjazmem i radością witał i zabawiał wszystkich gości.
Dzieci uczestniczyły w licznych grach i konkursach. Dużo wody, dużo śmiechu i dużo zabawy. Rywalizacja była zacięta, ale tez każdy został nagrodzony.
Sezon motorowodny 2015 potrwa aż do października. W międzyczasie na Marinie będą odbywały się pikniki i festyny. Na scenie nad Wartą pojawi się jeszcze wielu artystów i wykonawców.  Warto przypomnieć, że Akwen Marina jest jedynym takim miejscem w najbliższym sąsiedztwie Poznania.
Już dziś możemy uchylić rąbka tajemnicy, że trwają rozmowy dotyczące uruchomienia tramwaju wodnego z Poznania.
Zachęcamy do odwiedzania Mariny i korzystania z jej atrakcji!

źródło: http://www.wotwielkopolska.pl/

V Walne Zgromadzenie Delegatów PIT

Doroczne spotkanie przedstawicieli oddziałów regionalnych Izby, będące jednocześnie XXVII Walnym Zgromadzeniem PIT, odbyło się 29 maja w ośrodku „Promenada”. Delegaci poruszyli podczas obrad najważniejsze problemy nurtujące branżę turystyczną i zapoznali się z rocznym sprawozdaniem z działalności Izby.

Logo-PITDoroczne walne zgromadzenie PIT stało się jak zwykle okazją do zdiagnozowania nastrojów w branży, poruszenia najważniejszych spraw, które należy załatwić, aby ułatwić życie przedsiębiorcom oraz do dyskusji z udziałem zaproszonych gości. Oprócz Członków Honorowych PIT, członków Rady Naczelnej i Prezydium oraz Delegatów, w Walnym Zgromadzeniu udział wzięli: poseł Andrzej Gut-Mostowy, przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Turystyki, Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu ds. Turystyki w MSiT, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, a także przedstawiciele mediów.

Otwierając obrady XXVII Walnego Zgromadzenia PIT Paweł Niewiadomski podkreślił, że przedsiębiorcy turystyczni czekają na dobre, nowoczesne prawo, usuwające bariery dla turystyki, regulujące rynek. Zwrócił uwagę na to, że turystyka przynosi ogromne przychody do budżetu Państwa, lecz nie bierze udziału w rozdysponowywaniu tych środków.

Podkreślił też, że ustawę o usługach turystycznych należy zmienić jak najszybciej i robić to wtedy, kiedy wymagają tego zmiany na rynku.

„Ustawa o usługach turystycznych ma 18 lat. Przyjęte w niej rozwiązania datują się na 25 lat wstecz, bo są lustrzanym odbiciem dyrektywy unijnej, która pochodzi właśnie sprzed ćwierćwiecza. Czyli przyjęte w niej rozwiązania pochodzą z czasów teleksu. Patrząc na postęp technologiczny, który się od tamtej pory dokonał, można wręcz powiedzieć, że ze średniowiecza. Nie odpowiadają realiom obecnego rynku elektronicznego” – mówił Paweł Niewiadomski.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił poseł Gut-Mostowy, który odniósł się do niektórych zarzutów środowiska turystycznego. Podkreślił m.in., że sam był wielkim zwolennikiem powstania turystycznego funduszu gwarancyjnego i że decyzja o rezygnacji z niego zapadła na wysokim szczeblu. Stwierdził, że jednym z powodów był sprzeciw dużej części środowiska turystycznego reprezentowanego przez niektóre organizacje branżowe. Odniósł się też do tematu ustawy o usługach turystycznych mówiąc, że skoro w nowej dyrektywie przyjęto większość postulatów branży, to zasadne było czekanie z pisaniem nowej ustawy na ostateczny projekt dyrektywy.

Maria Napiórkowska powitała Delegatów w imieniu podsekretarza stanu Tomasza Jędrzejczaka, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu. Podkreśliła, że PIT jest dla ministerstwa niezbędnym partnerem do dialogu. Podkreśliła, że Polska była bardzo aktywną stroną prac nad nową dyrektywą i podziękowała prezesowi PIT za jego działalność w tym zakresie.

Rafał Szmytke podkreślił, że według niego nastąpiło zacieśnienie współpracy między PIT a POT. Nawiązał do atmosfery Kongresu w Izraelu, który zaowocował wieloma spotkaniami, podczas których dyskutowano o właściwym kształcie promocji Polski. Zauważył, żew Polsce bardzo wiele się zmieniło, a nasz kraj stawiany jest za wzór nie tylko w obszarze promocji, ale i rozwoju infrastruktury turystycznej.

Po wystąpieniach gości odbyła się pierwsza część dyskusji plenarnej. Głos zabrał m.in. Andrzej Kozłowski, który stwierdził, że turystyka jest lekceważona przez rządzących, mimo że jest jedną z najbardziej rozwojowych gałęzi gospodarki. „Brakuje koncepcji rozwoju dla turystyki. Nie można ciągle czekać na dyrektywy, państwo powinno samo wiedzieć, jaka jest wizja wsparcia dla polskiej przedsiębiorczości. Jeśli chodzi o fundusz, dziś dowiadujemy się, że projekt upadł ze względu na to, że inne organizacje miały odmienne zdanie na jego temat. Gdyby tak rozumować, nie dałoby się w Polsce napisać żadnej ustawy, zawsze ktoś będzie przeciwny.” – mówił.

Józef Ratajski podkreślił, że dyrektywa unijna nie jest potrzebna, żeby uregulować podstawowe rzeczy, takie jak chociażby ustawa śniegowa czy sprawy związane z gruntami położonymi na terenie Lasów Państwowych. Zapytał, czy istnieje jeszcze szansa, że coś w tych sprawach da się załatwić przed wyborami.

Odpowiedzi udzielił Andrzej Gut-Mostowy, informując, że obecnie projekt prawa szlaku jest przesyłany do konsultacji do samorządów. Poinformował też, że w tej kwestii kilkakrotnie pojawiał się problem sprzeczności projektu z konstytucją, według które własność prywatna może być ograniczona wyłącznie dla celów publicznych, w których nie zawiera się turystyka.

Małgorzata Karwat, Katarzyna Szepczyńska i Artur Matiaszczyk poruszyli problem szarej strefy w turystyce. Zwrócili się do przedstawicielki MSiT z pytaniem, jakie kroki podejmie w tej sprawie MSiT i jakie sankcje planuje wprowadzić dla tych, którzy prowadzą działalność w turystyce z pominięcie przepisów prawa. Zaapelowano o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad nową ustawą o usługach turystycznych wskazując, że 2018 r. to zdecydowanie za późno na jej wprowadzenie. Maria Napiórkowska zadeklarowała, że prace nad nową ustawą zostaną podjęte jak najszybciej.

Ważnym punktem obrad była prezentacja, którą przedstawił przewodniczący Komisji ds. Certyfikacji Pilotów, Radosława Szafranowicz-Małozięć. Prezentacja pod „Jesteśmy profesjonalistami” dotyczyła projektu certyfikacji pilotów turystycznych, prowadzonego przez Polską Izbę Turystyki. Zawierała najważniejsze informacje o tym, jakie korzyści odnoszą z niego organizatorzy turystyki i kandydaci na pilotów turystycznych.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja sprawozdania rocznego z działalności PIT, którą przedstawił Prezes Izby. Sprawozdanie jest do pobrania na stronie internetowej PIT. W tym roku przybrało ono nową formę, zawiera część będącą podsumowaniem najważniejszych dokonań Izby oraz szczegółową relację z poszczególnych obszarów działalności.

Następnie przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Chechlińska przedstawiła sprawozdanie rekomendując przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności PIT za rok 2014. Następnie Skarbnik Izby Jolanta Kondys-Sikora przedstawiła projekt budżetu Izby na rok 2015. Projektu uchwały budżetowej został przyjęty jednogłośnie.

Po sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano siedem wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów. Następnie omówiono sprawy różne zgłoszone przez Delegatów i zakończono obrady Walnego Zgromadzenia.

Polska Izba Turystyki dziękuje za gościnność Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnemu „Promenada” w Białobrzegach. Jest to obiekt położony nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego i dysponuje infrastrukturą zarówno dla turystów indywidualnych, grup oraz klientów biznesowych. Posiada wysokiej klasy zaplecze rekreacyjne oraz konferencyjne.

Ruszył 25 Malta Festival Poznań

malta
Rusza urodzinowa, 25. edycja Malta Festival Poznań. Przez trzy tygodnie razem w 533 artystami z 22 krajów będziemy żyć współczesnym teatrem i tańcem, eksperymentalnymi performansami i filmami, koncertami, spotkaniami, dziesiątkami bezpłatnych warsztatów i wyjątkowych działań artystyczno-społecznych. W czasie Malty Plac Wolności stanie się w czerwcu zieloną wyspą tętniącą życiem od rana do nocy.

Mija ćwierć wieku, odkąd na Maltcie zadajemy pytania o świat i przez sztukę oberwujemy jego zmiany, starając się je zrozumieć. W tym roku przestrzeń życia nas wszystkich będzie rozważana w wymiarze politycznym, społecznym, jako miejsce, które stale redefiniuje swój ład, wprowadzając nowe porządki organizujące życie zbiorowe i indywidualne. Pytamy też o to, czym może być sztuka i jej potencjał odkrywania na nowo tego, co nas otacza. Oba te wątki będą obecne w Idiomie Tima Etchellsa Nowy Ład Światowy, w przygotowanym specjalnie z okazji 25. urodzin Malty programie osnutym wokół twórczości Thomasa Manna oraz w społeczno-artystycznym sercu festiwalu – Generatorze Malta.

Interesuje nas polityczny wymiar sztuki rozumiany jako potencjał zmiany punktu widzenia, sposobu myślenia, spojrzenia na swoją rolę i pozycję w świecie – w społeczeństwie, rodzinie i wobec samego siebie. Na nowo, odwrotnie, tak jakby wszystko mogło wyglądać inaczej.

Taki stan czujności, otwarcia na to, co nadchodzi, można wyczytać z napisu NEVER SLEEP, który będzie można oglądać przez trzy festiwalowe tygodnie przy wejściu do Starej Rzeźni. NEVER SLEEP to wielopiętrowa metafora – życia, które jest zbyt krótkie, aby je przespać, szybkiego tempa wielkiego miasta, pracy, która we współczesnym świecie przestała być mierzalna w godzinach i zdominowała całą dobę. To więc zarazem diagnoza i memento – alarmujący komunikat nadawany w świecie, który wzywa do biernej akceptacji tego, że solidarność społeczna i bliskość międzyludzka coraz częściej zmieniają się w odległość nie do pokonania.

Myślę, że hasło to stanowi też symboliczne podsumowanie dotychczasowej historii Malty oraz zapowiada jej gotowość do wkroczenia w kolejny etap. Z okazji 25. urodzin festiwalu dziękuję wszystkim jego artystom, widzom, współtwórcom i krytycznym obserwatorom za lata wspólnego patrzenia na świat inaczej. Mam nadzieję, że Malta w tym roku dostarczy wielu powodów, żeby otwierać oczy jeszcze szerzej – w zdumieniu, wzruszeniu, radości i zachwycie – że sztuka po raz kolejny nie pozwoli nam zasnąć.

MICHAŁ MERCZYŃSKI
DYREKTOR MALTA FESTIVAL POZNAŃ