Pierwsze egzaminy PIT dla pilotów

image_certyfikat_identyfikator_pineskaOdbył się pierwszy egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek zorganizowany w ramach projektu certyfikacji prowadzonego przez Polską Izbę Turystyki.

W związku z dużą liczbą otrzymanych zgłoszeń utworzone zostały dwie grupy, a do przeprowadzenia egzaminu wyznaczono 4 egzaminatorów. Uczestnicy mieli do rozwiązania test wiedzy i dwa zadania realizowane w sali egzaminacyjnej (wygłoszenie komunikatu, rozmowa z klientem), a także zadanie realizowane w terenie (na mieście) i autokarze. Głównym celem projektu jest weryfikacja kompetencji zawodowych poprzez tzw. próbki pracy. To najbardziej trafna metoda dopasowania kandydata do stanowiska pracy. Uczestnicy egzaminu, którzy w każdym zadaniu otrzymali od każdego z egzaminatorów ocenę pozytywną już za kilkanaście dni będą mogli pochwalić się certyfikatem kompetencji zawodowych pilota wycieczek sygnowanym przez Polską Izbę Turystyki. Dodatkowo otrzymają identyfikator w wersji polskiej i angielskiej. Przygotowania do rozpoczęcia projektu certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek trwały ponad rok. Egzamin został przeprowadzony według nowej metodologii, która bazuje na wiedzy i umiejętnościach praktycznych, niezbędnych do wykonywania zadań związanych ze specyfiką zawodu pilota wycieczek. Polska Izba Turystyki chce pomóc organizatorom turystyki w doborze pilotów, którym biura podróży powierzają obsługę imprez i rekomenduje osoby posiadające uprawnienia pilockie lub certyfikat kompetencji zawodowych.

Wideomapa Poznania