Wakacje z wędką

Na ryby… właśnie do Wielkopolski! Każdy wędkarz ma swoje ulubione miejsca, w których efekt połowu jest gwarantowany. Ale są też i tacy, dla których najważniejsze jest stanie nad wodą lub w wodzie, a zimą nad przeręblą.

FamilyFishingWielkopolskie jeziora to raj dla wędkarzy. Otoczone lasami czy polami stwarzają możliwość wspaniałego kontaktu z przyrodą, obserwacji ptaków i zwierząt leśnych. Niektórzy wybierają jednak rzeki. Cóż, lipienia można złowić tylko w Gwdzie. Dla wygodnych jest także oferta – łowiska specjalne. Ale to już nie to samo, co bezpośredni kontakt z naturą.

Wybrane najlepsze miejsca do wędkowania w Wielkopolsce:

•    Warta – w granicach woj. Wielkopolskiego rzeka płynie przez 369 km. Warta jest coraz czystsza, zasobna w starorzecza. Popularnym miejscem na rzece dla wędkarzy dysponujących łódką jest zbiornik Jeziorsko (4230 ha), pomiędzy Wartą i Dobrą. Rzeka obfituje m.in. w leszcze, płocie, brzany, szczupaki, sumy, jaże, certy, węgorze, klenie, itp. Wędkarzy spotkać można także w okolicach Poznania, Wronek i Sierakowa.

•    Noteć – jest dużą spokojną  rzeką, zasobną w leszcze, sumy, sandacze, szczupaki, bolenie itp. Wędkarzy spotkać można w okolicach Ujścia (tu uchodzi do Noteci Gwda), oraz na nadnoteckich łąkach aż do Nakła nad Notecią.

•    Gwda –Wędkarze chętnie polują tu na lipienia, zwłaszcza powyżej Lędyczka. Popularnym miejscem wędkowania jest zalew Jastrowski i Koszycki (104 ha). W rzece nie brakuje leszczy, trafiają się także pojedyncze karpie, karasie, węgorze i miętusy. Można liczyć na branie płoci i krąpia oraz pięknego klenia. Z drapieżników najwięcej jest okonia i szczupaka.

•    Pojezierze Sierakowsko-Międzychodzkie – położone pomiędzy Pniewami, Sierakowem i Międzychodem – nazywane jest Krainą 100 jezior. Obszar leży w granicach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Słynne są  J. Jaroszewskie (92 ha, gł. maks. 36 m) i J. Lutomskie (174 ha, gł. maks. 15 m). Na obydwu występuje większość interesujących dla wędkarzy ryb: okonie, płocie, liny, leszcze, szczupaki, węgorze. Atrakcją tych akwenów są duże okazy leszczy (do 3 kg) i płoci. Można także łowić zimą. Na jeziorze Lutomskim spod lodu bardzo dobrze biorą okonie Atrakcyjne wędkarsko są również pobliskie jeziora: Winnagóra, Tuczno, Radogoskie, Lubiwiec, Koleńskie, Bielskie, Belisz oraz jezioro Białokoskie Występuje w nich większość interesujących dla wędkarzy ryb: karp, lin, leszcz, węgorz, szczupak, sandacz.

•    Powidzki Park Krajobrazowy:
Jezioro Powidzkie (1036 ha, gł. maks. 46 m) – akwen położony jest na Pojezierzu Gnieźnieńskim na północ od Słupcy. Jezioro ma II klasę czystości wód oraz bardzo urozmaiconą linię brzegową. Występują tu: sieja, sielawa, szczupak, lin, sum, węgorz, okoń, sandacz. Jest z czego wybierać. Żaden wędkarz nie powinien narzekać na nudę. Jezioro ma prywatnego dzierżawcę. Opłaty można uiścić w budce rybaka w Powidzu. Zezwolenia na połów można też wykupić w Gospodarstwie „Rymbar” w Powidzu (ul. Strzałkowska, tel. 063/277 61 31, kom. 604 272 670).
Jezioro Skorzęcin (641,3 ha, gł. maks 20 m.) – akwen świetny do połowów z łodzi. Liczne szczupaki i okonie oraz biała ryba. W pobliżu jezior znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych, nie będzie problemu z noclegami. Zezwolenie można wykupić w Gospodarstwie Rybackim J.M.B. Grzybowscy (Skorzęcin 44, tel. 063/277 01 07).

•    Pojezierze Leszczyńskie – to kraina pomiędzy Wartą a Odrą. Na obszarze tym znajduje się kilkadziesiąt akwenów oraz rzeka Obra. Do najciekawszych łowisk należą:
J. Lgiń Duży (68,6 ha, gł. maks. 16,9 m) – zaliczane do typu jezior leszczowych. Oprócz leszcza znajdziemy tu pogłowie karpia i amura. Z ryb drapieżnych najwięcej jest tu okoni i szczupaków o często  imponujących rozmiarach.
J. Boszkowskie (51,2 ha, gł. maks 2,5 m) – zbiornik jest płytką niecką, o bardzo łagodnych stokach i wyrównanym dnie. Dno jest gliniasto – torfiaste, w partii dopływu z Jeziora Dominickiego silnie zamulone. Jest akwenem linowo -szczupakowym, lecz dominuje tu leszcz i krąp. W jeziorze tym występują też okazy sandacza i węgorza, natomiast królem tego jeziora pozostaje niezaprzeczalnie sum.

•    Pojezierze Krzywińskie
J. Cichowo (108 ha, gł. maks. 17 m) – należy do rybackiego typu jezior sielawowych. Jednak charakterystyka jeziora nie sprzyja egzystencji tego gatunku. Duże spadki dna i wypłycenia stwarzają doskonałe warunki do bytowania wielu gatunków ryb. Występują tu obficie węgorz, szczupak, lin, wzdręga i okoń.
J. Wonieść (120 ha, gł. maks.14,5 m) – należy do typu leszczowego. Obok leszcza, gatunku wiodącego wśród ryb spokojnego żeru, występują: lin, płoć, krąp, wzdręga, ukleja. Natomiast wśród drapieżników przeważa sandacz i węgorz. No i prawdziwa makabreska. W roku 2007 wędkarze złowili w jeziorze 4… piranie.

•    Jeziora kórnicko–zaniemyskie – położone pomiędzy Kórnikiem a Zaniemyślem. Jeziora Kórnickie (82 ha, gł. maks.6 m) i Bnińskie (226 ha, gł. maks. 8,5 m) są popularne m.in. ze względu na bliskie położenia od Poznania i Śremu. Jeziora te są królestwem sandacza, ale i inne gatunki ryby białej i drapieżnej mogą pojawić się na haczyku. Wokół jezior bogata infrastruktura noclegowa.

•    Jeziora w Wielkopolskim Parku Narodowym – WPN położony jest 20 km na południe od  Poznania pomiędzy Stęszewem, Mosiną i Luboniem. W tym pięknym polodowcowym krajobrazie spośród 12 jezior trzy dostępne są dla wędkarzy:  Jezioro Łódzko-Dymaczewskie (120ha, gł.maks.12 m) – najcenniejszymi gatunkami ryb w jeziorze są: sandacz, szczupak, okoń, leszcz, sum i płoć. W miejscowości Łódź k/Stęszewa jest możliwość skorzystania ze stanicy wędkarskiej. Opiekunem obiektu jest Koło PZW Poznań „Grunwald” – tel. 061/813 43 76. Stanica czynna jest od 1.V do 28.X codziennie od godz. 06.00 do godz. 20.00. Dysponuje łodziami wędkarskimi i miejscami noclegowymi z parkingiem. Na miejscu można wykupić zezwolenie do wędkowania na terenie WPN.
Jezioro Witobelskie (105,8 ha, gł. maks. 5,4 m) – jezioro o podobnych cechach ichtiologicznych co powyższy akwen. Zezwolenie do wykupienia w siedzibie WPN (Jeziory, tel. 061/813 22 06), albo w kołach PZW.
Jezioro Chemęcicko-Rosnowskie (34 ha, gł. maks. 10 m) – zasobne w leszcza, okonia, płoć, szczupaki i sumy. Nad jeziorem znajduje się jedyne w Parku pole biwakowe wraz z parkingiem samochodowym.

Uwaga: Każdy wędkarz powinien posiadać Kartę Wędkarską (oprócz cudzoziemców i młodzieży do lat 14). Po opłaceniu składki (całorocznej, kilkudniowej, dziennej) na zagospodarowanie i ochronę wód, można spokojnie łowić rybę. Osobne przepisy dotyczą wód należących do Gospodarstw i Spółek Rybackich i tzw. łowisk prywatnych. W każdym okręgu wędkarskim jest możliwość wykupienia zezwoleń na wszystkie wody. W miejscowych sklepach wędkarskich również można wykupić zezwolenia dla pobliskich wód.

Więcej pomysłów na aktywne wakacje na: wielkopolska.travel

Co ze zniesieniem wiz do USA?

Czy w końcu doczekamy się przełomu w sprawie polityki wizowej do USA? Polska Izba Turystyki pyta Unie Europejską o stanowisko w sprawie nie równego traktowania niektórych państw członkowskich w kontekście polityki wizowej.

Polska Izba Turystyki wyklucza TUIJesienią 2014 poznamy stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie obowiązku wizowego Polaków chcących wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski podczas czerwcowego posiedzenia ECTAA zwrócił uwagę na nierówne traktowanie w tej kwestii niektórych krajów wspólnoty europejskiej. Problem braku wzajemności wizowej dotyczy łącznie pięciu państw członkowskich: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii. Wszystkie kraje zgłosiły swoje uwagi Komisji Europejskiej. Prezes PIT podczas wspomnianego szczytu ECTAA zapytał m.in. o to,  jakie działania podejmuje Unia wobec sytuacji, w której niektóre kraje trzecie, np. Stany Zjednoczone, stosują niejednolitą politykę wizową wobec państw członkowskich UE. Na zapytanie PIT dotyczące polityki wizowej odpowiedzi udzieliła Cristina Calabro z Komisji Europejskiej. W piśmie przesłanym do prezesa PIT podała, że Unia Europejska ma dwie możliwości odniesienia się do sytuacji, gdy państwo trzecie nie stosuje wobec państw członkowskich zasady wzajemności w polityce bezwizowej. Może albo „podjąć środki zawieszające tymczasowo, na okres do 6 miesięcy, zniesienie wiz dla pewnych kategorii obywateli danego Państwa Trzeciego, lub przygotować raport wyjaśniający powody, dla których nie zaproponowała takiego środka.” Na określenie stanowiska Komisja Europejska ma czas do 12 października. Komisja ma bowiem sześć miesięcy od daty publikacji na zawieszenie ruchu bezwizowego albo wyjaśnienie, dlaczego odstąpiła od takiej decyzji. Termin upłynie 12 października 2014 roku.

W piśmie skierowanym do PIT czytamy m.in.:

„Komisja opublikowała te powiadomienia Państw Członkowskich, w tym w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 kwietnia 2014 (Dz. U. C 111).” „Rewizja mechanizmu wzajemności wizowej, zapewniająca szybszą i bardziej skuteczną reakcję w przypadku, gdy bezwizowe państwo trzecie nakłada obowiązek wizowy dla obywateli jednego lub więcej Państw Członkowskich, weszła w życie w dniu 9 stycznia 2014 (Rozporządzenie 1289/2013, zmieniające Rozporządzenie nr 539/2001 , Dz. U. L 347 z 20.12.2013).”

na podst. mat.: waszaturystyka.pl

Nagrodzą innowacyjną turystykę

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o możliwości ubiegania się o nagrodę Ulysses.

LOGO_-_UNWTO_e_(2)Nabór zgłoszeń do 11. edycji konkursu o nagrodę Ulysses w dziedzinie innowacyjności w turystyce rozpoczęła właśnie Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) – czytamy na stronach MSiT. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • Innowacyjne polityki publiczne i administracja
  • Innowacje w przedsiębiorstwach
  • Innowacje w organizacjach pozarządowych
  • Innowacje w badaniach i technologii.

 Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 października 2014 roku. Nagrody zwycięzcom wręczy Sekretarz Generalny organizacji na uroczystej gali w Madrycie 28 stycznia 2015 podczas międzynarodowych targów turystycznych FITUR.

Szczegóły na stronach UNWTO:

http://know.unwto.org/content/call-applications-11th-unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism

Wakacje w KontenerART

Latem Poznań przenosi się nad rzekę. Jak fajnie przypomnieć sobie, że mamy Wartę i że warto spędzać upalne dni w sąsiedztwie wody. Do KontenerART chodzą chyba wszyscy, bo tam – jak nigdzie indziej – można w oryginalnym klimacie miejskiej plaży łyknąć odrobinę… kultury.  

kontenr

Choć wydawać by się mogło, że Poznań lifestyle`owo z rzeką Wartą ma tyle wspólnego co reprezentacja Polski w piłce nożnej z udziałem w brazylijskim mundialu, to na szczęście jest taki okres w lecie, gdy powstaje KontenerART. Wtedy wszyscy znów przypominają sobie jak fajnie byłoby mieć atrakcje nad rzeką przez cały rok, a Poznań jakby przeprasza rzekę za długie miesiące zaniedbywania. Wtedy życie młodych poszukiwaczy przygód i letniej sielanki przenosi się właśnie do KontenerART.

Na odwiedzających i uczestników czeka piaszczysta plaża i bogaty program artystyczny. Ponad 35 koncertów, 60 warsztatów, wiele seansów filmowych, spotkań, dyskusji… Można tu pograć w siatkówkę, pogibać się na hamaku lub potańczyć z bosymi nogami w plażowym piachu, czy zobaczyć jakie zespoły wyrzucił na powierzchnię muzyczny underground. Mobilne centrum kultury i sztuki ruszyło w maju, częstując Poznaniaków masą atrakcji. Z inicjatywy niezależnego środowiska artystów powstało miejsce, gdzie można wypocząć, spotkać ludzi kultury, uczestniczyć w procesie twórczym, zdobyć nowe umiejętności podczas wielu warsztatów artystycznych, czy wziąć udział w niezwykłych koncertach i wystawach.

Mamy tu kilka mniejszych niezależnych pracowni artystycznych, które są animowane przez stowarzyszenia, fundacje, indywidualnych artystów. Otrzymują oni kilka przestrzeni zbudowanych z 2 kontenerów każda i mogą działać swobodnie do końca sierpnia. Znajdziecie tam pracownię muzyczną, krawiecką, multimedialną, warsztatów dziecięcych. Jest tez większa przestrzeń zabudowana 140m2 do rożnych działań podczas zimniejszych dni. Miejsce to może służyć do zorganizowania konferencji, debat, dyskusji.

KontnerART dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
budżetu miasta Poznań. Sponsorzy główni: Wielkopolska Spółka Gazownictwa.

Program tutaj

MTP i lato w mieście


lato2014_670
Gotowi na wakacje w mieście? Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają wszystkich poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski na Lato na Targach. W stolicy Wielkopolski na terenie największych targów w Europie środkowo-wschodniej przez ponad miesiąc na wszystkich spragnionych odpoczynku będzie czekać plaża i masa atrakcji! W tym kino letnie, pokazy kulinarne, zwiedzanie oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Lato na Targach w Poznaniu trwa od 4 lipca do 14 sierpnia

W tych dniach plaża będzie czynna codziennie w godz. 10.00  – 18.00. Na wszystkich chętnych będą czekać boiska do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę. Na miejscu będzie można też wypożyczyć paletki do badmintona oraz zdobywające coraz większą popularność bule. Skoro plaża i wypoczynek, to nie może zabraknąć również wygodnych leżaków!

lato_pp-28Czy pamiętacie jak się gra w kapsle? Jeśli nie  – to  chętnie nauczymy i przypomnimy tę kultową grę! Na najmłodszych czekać będą hula hop oraz ringo, a także duża piaskownica wraz z placem zabaw. Fontanna sprawi, że nawet w najcieplejsze dni będzie można zażyć odrobiny ochłody, a w ogrodzie letnim ze strefą gastronomiczną zakupimy napoje orzeźwiające, lody, itp., aby mieć energię do dalszej zabawy!

Dodatkowo w każdy czwartek i sobotę lipca w godz. 10.00 – 16.00 zapraszamy do Miasteczka Dzieci, w którym wykwalifikowani animatorzy będą prowadzić różne gry i zabawy dla najmłodszych. Każdy czwartek o 10.30 to również nasze targowe wycieczki z przewodnikiem – miłośników historii i poznańskich ciekawostek nie trzeba specjalnie zapraszać na te spacery!

Lipcowe piątki upłyną nam w rytmach muzyki. O godz. 18 na letniej scenie będą rozpoczynać się będą koncerty. Rock, funk, jazz, folk – każdy znajdzie coś dla siebie. Od godz. 21.00 zapraszamy fanów muzyki tanecznej. Dj-e zadbają o zabawę i dobre wibracje na plaży. Zapowiada się prawdziwa gorączka piątkowej nocy na MTP!

W każdą lipcową sobotę przez 2 godziny (10.00 – 12.00) trenerzy z Akademii Reissa będą prowadzić treningi z młodymi piłkarzami. Chcesz poprawić uderzenie lewą nogą? Szwankuje Ci drybling? Nie wiesz czym różni się wolej od kornera? Te zajęcia są dla Ciebie!

Co, gdzie, jak?

Lato na Targach odbędzie się w dniach 4 – 14 sierpnia w godz. 10.00 – 18.00. Wszystkie atrakcje czekać będą w ogrodzie MTP – wchodzimy wejściem południowym od strony ul. Głogowskiej (dawny budynek restauracji McDonald’s).

Sponsorami wydarzenia są firma Wechta (sponsor główny) oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Partnerami akcji są Akademia Piłkarska Reissa, Active Garden oraz Miasteczko Dzieci. Patronem medialnym są telewizja WTK oraz portal epoznan.pl.

więcej: mtp.pl