Promocja Polski w Kanadzie

Międzynarodowe Targi Poznańskie zrealizują wyjazd polskich przedsiębiorców na targi do Ottawy, w ramach promocji polskiej gospodarki na kanadyjskim rynku.

Międzynarodowe Targi Poznańskie organizatorem polskiej ekspozycji narodowej na targach w Kanadzie

Międzynarodowe Targi Poznańskie organizatorem polskiej ekspozycji narodowej na targach w Kanadzie

Blisko 190 wystawców z 50 krajów świata przewinie się przez halę targową w kanadyjskiej Ottawie, podczas tegorocznej edycji Travel & Vacation Show 2013. Na imprezie, która odbędzie się w dniach 9-10 marca nie zabraknie wystawców z Polski. Przedstawią oni swoją ofertę w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pod nazwą: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”.

W ramach wsparcia przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa, nawet do 75% poniesionych kosztów. Realizacją przedsięwzięcia zajmują się Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Umowa ministerstwa z poznańskimi targami na wykonanie programu została zawarta 21 grudnia 2012. Od tego momentu MTP zapewniają kompleksową obsługę polskich wystawców, którzy wybierają się do Ottawy.

Anna Myślak w MTP jest Dyrektorem Projektu Targi Zagranicą, zajmującego się organizacją wystąpień polskich przedsiębiorców, instytucji podczas ekspozycji międzynarodowych; dział realizujący Program Promocji o charakterze Ogólnym na terenie Kanady i Kazachstanu oraz Dyrektor targów turystycznych Tour Salon.

Anna Myślak w MTP jest Dyrektorem Projektu Targi Zagranicą, zajmującego się organizacją wystąpień polskich przedsiębiorców, instytucji podczas ekspozycji międzynarodowych; działu realizującego Program Promocji o charakterze Ogólnym na terenie Kanady i Kazachstanu oraz Dyrektor targów turystycznych Tour Salon.

– Jako wykonawca programu wspieraliśmy wszystkich, którzy chcieli uzyskać dofinansowanie do udziały w tych targach, a także świadczyliśmy pomoc w przygotowaniu całego wyjazdu przedstawicieli firm, począwszy od rezerwacji biletów lotniczych, hotelu, kończąc na zapewnieniu hostess i tłumaczy – mówi Anna Myślak z MTP, koordynator projektu.

Podczas Travel & Vaction, oprócz stoisk polskich przedsiębiorstw, zorganizowana zostanie konferencja promująca rodzimą turystykę.

– Wśród Kanadyjczyków  wzrasta zainteresowanie polskimi miastami, uzdrowiskami i oczywiście naszym bogactwem przyrodniczym. Poza tym w Kanadzie znajduje się liczna Polonia, która z chęcią odwiedza Polskę – wyjaśnia Anna Myślak.

Dlatego MTP w jednym z kanadyjskich miast przygotuje tzw. „Dni Polskie”, którym towarzyszyć będą prelekcje autorytetów naukowych z rozmaitych dziedzin, bo poza turystyką w Kanadzie promowana będzie: ochrona środowiska, lotnictwo, branża spożywcza, branże kosmetyczna i odzież oraz branża budowlana.

Pomimo faktu, iż termin imprezy pokrywa się z berlińskimi ITB 2013 swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli prelegenci z Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele turystyki uzdrowiskowej oraz Regionalnych Organizacji Turystycznych. Ofertę zaprezentują także biura podróży specjalizujące się w turystyce przyjazdowej, nie zabraknie przedstawicieli kadry Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przypomnijmy, że – poza Kanadą – na liście rynków perspektywicznych MG znalazły się: Brazylia, Kazachstan, Algieria oraz Turcja.

Piter

Dla dobra klientów i branży…

„Zabezpieczenie na rzecz klientów, a turystyczny fundusz gwarancyjny”. Pod takim hasłem odbędzie się debata realizowana w ramach Forum Organizatorów Turystyki i Agentów Turystycznych.

Spotkanie będzie miało miejsce podczas XIX edycji Targów Regiony Turystyczne Na Styku Kultur, które potrwają w Łodzi od 22 do 24 lutego.

Targi Na Styku Kultur

Targi Na Styku Kultur

Problem zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki to w obecnej chwili niewątpliwie jeden z najbardziej gorących tematów branży turystycznej. Toczy się dyskusja, jak powinno być zmienione prawo turystyczne, aby nie dopuścić do zjawisk jakie wystąpiły w 2012 r. Jakie zmiany należy dokonać w systemie zabezpieczeń , aby odbudować wizerunek biur podróży w Polsce oraz zaufanie klientów a jednocześnie nie wprowadzić destabilizacji na rynku usług turystycznych – informują organizatorzy Forum.

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i Travel Trade Gazette zapraszają do dyskusji i próby znalezienia odpowiedzi na pytania:

–        czy uszczelnienie obecnego prawa wystarczy, aby rozwiązać problem zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki ? Jakie należy wprowadzić zmiany?

–        czy i o ile należy podnieść gwarancje dla organizatorów turystyki?

–        czy system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki w Polsce winien być stworzony od podstaw ?

–        czy jest konieczność wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia organizatorów turystyki w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i w jakim kształcie?

Organizatorzy liczą na każdy głos w dyskusji oraz pomoc w wypracowaniu racjonalnych wniosków, które zostaną wykorzystane w procesie kształtowania prawa z zakresu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki. Spotkanie poprowadzi red. Marek Traczyk

PIT i ITRP bronią biur podróży

Problem zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki to od dłuższego czasu temat nr 1 w branży. Nic dziwnego ,że budzi on takie emocje, skoro Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić drastyczne podwyżki minimalnej sumy gwarancyjnej.

Ma to zapobiec powtórce sytuacji, która miała miejsce w zeszłym sezonie letnim, kiedy w stosunkowo krótkim czasie bankructwo ogłosiło kilka biur podróży.

Interesów organizatorów turystyki broni Polska Izba Turystyki, która w porozumieniu  z Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi aktywną dyskusję w Ministerstwie Finansów.  Izby uważają, że branży można pomóc w bardziej racjonalny sposób, a proponowane zmiany nie gwarantują bezpieczeństwa, są za to wyrokiem śmierci dla wielu mniejszych podmiotów.

„Izby proponują, aby nie zwiększać drastycznie minimalnych sum gwarancyjnych (w niektórych przypadkach według projektu nawet o 380%), aby gwarancje były wystawiane na podstawie deklarowanego obrotu na przyszły rok obrotowy, jednak nie niższego niż w roku poprzednim, oraz by wprowadzony został obowiązek przedstawienia podwyższonej gwarancji przed przekroczeniem deklarowanego obrotu. Za prowadzenie działalności mimo przekroczenia deklarowanego obrotu groziłyby sankcje” – pisze Paweł Niewiadomski, prezes PIT w oficjalnym liście do Wojciecha Kowalczyka, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów.

O co jeszcze wnoszą Polska Izba Turystyki i Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej…

„Szanowny Panie Ministrze,

Nawiązując do ustaleń podczas drugiej konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów Polska Izba Turystyki (PIT) wspólnie z Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP) – reprezentujących łącznie ponad 1300 firm turystycznych – zgłaszają następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (w szczególności do propozycji podniesienia minimalnych sum zawartej w piśmie Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 18 stycznia 2013r. – znak: DT-II/077/1/2013/SS/2).

1. Zdaniem Izb istnieje konieczność kompleksowego podejścia do zmian dotyczących systemu zabezpieczeń dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Przyspieszone prace wyłącznie nad projektami rozporządzeń mogą doprowadzić do daleko idących, trwałych zmian na rynku biur podróży w postaci eliminacji z niego wielu mikro i małych przedsiębiorców, którzy jak widać z historii upadków nie stanowią zagrożenia.

2. Izby stoją na stanowisku, że projekt rozporządzenia w żadnej mierze nie rozwiązuje problemu zbyt niskich gwarancji w przypadku, gdy organizator osiąga wzrost przychodów w stosunku do okresu, na podstawie którego dokonano wyliczenia sumy gwarancji. Jednocześnie wprowadza znaczny wzrost sum gwarancyjnych dla podmiotów osiągających przychód niższy niż 5 milionów złotych a więc dla większości z ponad 3000 funkcjonujących na rynku organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Aby zminimalizować proponowane negatywne skutki dla mikro i małych przedsiębiorców Izby proponują wprowadzenie mechanizmu dostosowania wysokości gwarancji do wzrastających przychodów w okresie obowiązywania bieżącej gwarancji. Izby proponują, aby nie zwiększać drastycznie minimalnych sum gwarancyjnych (w niektórych przypadkach według projektu nawet o 380%), aby gwarancje były wystawiane na podstawie deklarowanego obrotu na przyszły rok obrotowy, jednak nie niższego niż w roku poprzednim, oraz by wprowadzony został obowiązek przedstawienia podwyższonej gwarancji przed przekroczeniem deklarowanego obrotu. Za prowadzenie działalności mimo przekroczenia deklarowanego obrotu groziłyby sankcje.

3. Przepis § 4 nasuwa zastrzeżenia. Przyjęto, że w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jednocześnie wykonuje działalność w więcej niż jednym zakresie, wtedy minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest określana na poziomie wyższej wartości procentowej lub kwotowej, właściwej dla zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności. Zdaniem Izb w takim przypadku wysokość gwarancji powinna być wyliczona proporcjonalnie do każdej z wykonywanych działalności. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z tego rozwiązania musiałby prowadzić odpowiednią ewidencję.

4. PIT oraz ITRP podnoszą, że nie ma merytorycznego uzasadnienia, aby organizatorów turystyki, którzy korzystają przy organizacji imprez turystycznych z regularnych przewozów lotniczych traktować tak, jak organizatorów czarterowych, ponieważ imprezy, w przypadku których podróż (tam i z powrotem) odbywa się liniami regularnymi generują nieporównanie mniejsze ryzyko wymagające zabezpieczenia gwarancją niż w przypadku czarterów. Różnica w wysokości ryzyka wynika z faktu, że klient wylatując na imprezę liniami regularnymi posiada opłacony z góry bilet powrotny. Zatem największa część kosztu powrotu klienta do kraju, na wypadek niewypłacalności organizatora, jest już opłacona. Ci organizatorzy powinni być traktowani tak, jak organizatorzy wyjazdów wykorzystujących inne środki transportu.

5. Izby podnoszą, że proponowane dwumiesięczne vacatio legis jest niewystarczające i zbyt krótkie, by przedsiębiorcy byli w stanie przygotować się do zastosowania nowych regulacji. Podobne krytyczne stanowisko wyrażają przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych.

Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag.

Z poważaniem,
Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki”.

Piter

Idea Kiribati Club

„Prawdziwe podróże” z Kiribati Club… Niedawno do naszego grona dołączyła grupa pasjonatów – podróżników, którzy wiedzą jak dostarczyć swoim klientom niezapomnianych wrażeń i robią to od ponad dekady, proponując alternatywną formę podróżowania. Podróżowania pełnego przygód do miejsc z poza katalogów. Dlatego jeśli marzy się Wam wyjście poza hotel i zerwanie kolorowej opaski z nadgarstka; jeżeli nie jest Wam obca idea „Prawdziwych podróży” musicie skontaktować się z ludźmi z Kiribati Club.

Za nazwą Kiribati Club kryje się cała społeczność, grupa osób, którym bliska jest idea „Prawdziwych Podróży”.

Za nazwą Kiribati Club kryje się cała społeczność, grupa osób, którym bliska jest idea „Prawdziwych Podróży”.

Na czym polega ich wyjątkowość, kto stoi za projektem oraz do kogo kierują ofertę… O tym wszystkim opowiada Pani Joanna Antkowska z Kiribati Club.

10 lat temu stworzyliśmy markę Kiribati Club, aby popularyzować alternatywną dla komercyjnych wycieczek formę turystyki. Formalnym organizatorem wypraw jest Akces Sp. z o.o. Firma jako tour operator z dużym doświadczeniem gwarantuje profesjonalne przygotowanie imprez. Zabezpiecza procedury formalno-prawne, dzięki czemu rozliczenia finansowe oraz umowy są jasne i czytelne. Dodatkowo, ubezpieczenie OC organizatora turystyki daje pełną gwarancje rzetelności i ochrony praw klienta.

Kiribati Club to wyjątkowe biuro podróży pomaga docierać do najciekawszych zakątków na siedmiu kontynentach. Na czym polega ta wyjątkowość? To co nas wyróżnia, to sposób myślenia o podróżach i ich organizacja. W naszym rozumieniu podczas Prawdziwej Podróży każdy na własny sposób, swobodnie odkrywa nowe miejsca i poznaje je takimi, jakimi są naprawdę, ze swoimi dobrymi i gorszymi stronami. Jeździmy w małych grupach, często korzystamy z lokalnych środków transportu, jemy w restauracjach i barach oferujących miejscową kuchnię, a zakwaterowanie zależy od miejsca i trasy naszej podróży. Nasz kontakt z mieszkańcami danego kraju, jego kulturą i tradycją jest znacznie większy niż podczas typowych wycieczek. Oprócz tego, co w każdym kraju trzeba zobaczyć, docieramy również do mniej znanych, ale wartych poznania miejsc leżących z dala od głównych szlaków turystycznych. Plan wyprawy jest określony, ale na życzenie uczestników możemy go modyfikować zgodnie z ich potrzebami, również w czasie jej trwania. Ta elastyczność daje uczestnikom swobodę podróżowania i odkrywania nowych miejsc w własnym tempie, bez pośpiechu. Otwartość na zmiany umożliwia realizację własnych marzeń, a nasze wyjazdy przypominają bardziej wspólne wyprawy z grupą znajomych.

Nasi Klienci wyjeżdżają z nami wielokrotnie, a co roku zwiększa się ilość grup, które wyruszają z nami w świat. Jednak kontakt z naszymi Klientami, nie kończy się po wyprawie. Organizujemy dla nich kameralne spotkania, wyjazdy na spływy kajakowe, na narty, czy tematyczne pikniki. Za nazwą Kiribati Club kryje się cała społeczność, grupa osób, którym bliska jest idea „Prawdziwych Podróży”.

Piter

 

Bezpieczne wakacje z Ecco Holiday

Touroperator wprowadził na własny koszt dodatkowe ubezpieczenie chroniące pieniądze każdego klienta w razie niezrealizowanej usługi turystycznej. „W błędzie są wszyscy, którzy twierdzą, że „jakoś to będzie”. Jeżeli branża sama nie zadba o swój wizerunek, to nikt tego za nas nie zrobi”.

Po zeszłorocznej fali plajt biur podróży zaufanie polskich turystów względem organizatorów wypoczynku zostało poważnie nadszarpnięte. Tysiące Polaków zamiast cieszyć się wymarzonym urlopem, swój czas spędziło na walizkach w halach terminali, oczekując rządowego samolotu. Setki ludzi straciło swój czas i pieniądze.

Ecco Holiday ubezpiecza pieniądze klientów

Ecco Holiday ubezpiecza pieniądze klientów

Czasu niestety nie da się cofnąć, czy zwrócić, rzecz ma się jednak inaczej jeśli mowa o pieniądzach. Turyści, którzy na tegoroczne wakacje wybiorą się z Ecco Holiday lub Ecco Travel mogą być o nie spokojni. Touroperator zapowiada, że będzie chronić swoich klientów dodatkowym ubezpieczeniem w razie ewentualnej, niezrealizowanej usługi turystycznej.

– Ubezpieczenie to gwarantuje kupującemu zwrot 100% dokonanej wpłaty w ciągu 30 dni, z powodu niezrealizowania umowy przez organizatora. To rozwiązanie jest cały czas obowiązujące i będzie chronić naszych klientów także w nadchodzącym sezonie – wyjaśnia Aleksandra Olechnowicz, Koordynator Projektów Public Relations w Ecco Holiday.

Aleksandra Olechnowicz Ecco Holiday

Aleksandra Olechnowicz Ecco Holiday

To rozwiązanie funkcjonuje w Ecco już od zeszłego roku. Touroperator, jako pierwszy w Polsce, wprowadził na własny koszt dodatkowe ubezpieczenie chroniące pieniądze każdego klienta. Polisą objęci są wszyscy klienci podróżujący pod marką Ecco Holiday oraz Ecco Travel.

– Organizatorzy, chcąc podnieść swoją wiarygodność w oczach klientów, powinni wprowadzić samodzielnie efektywne rozwiązania. Tym bardziej, że pomysły urzędników, choć wypływające z dobrych intencji, też nie nastrajają pozytywnie i nie gwarantują zmian na lepsze – mówi.

Co w ofercie Lato 2013…

Tymczasem sprzedaż oferty na sezon Lato 2013 rozkręciła się już na dobre. Jak podaje Aleksandra Olechnowicz, wyjazdy pod marką Ecco Holiday nadal będą organizowane według dotychczasowego modelu.

– Będzie to połączenie czarterów – własnych i w postaci bloków – do Bułgarii, Hurghady, na Kretę i Kos, tanimi liniami (np. Majorka, Cypr, Malta, Kreta- Chania, Kos, Bułgaria- Burgas, Teneryfa, Gran Canaria, Włochy, Costa del Sol, Costa Brava) i liniami rejsowymi (m.in. Madera, Riwiera Ateńska, Korsyka, Chorwacja).

Touroperator skupi się także na egzotyce, w której upatruje duże szanse. Wyjazdy realizowane będą wyłącznie liniami rejsowymi, pod marką Ecco Travel.

– Promocyjne ceny biletów lotniczych powodują, że dalekie kierunki stają się cenowo konkurencyjne do wakacji czarterowych. Poza tym egzotyka nie jest tak wrażliwa na ogólną sytuację ekonomiczną – mówi. I dodaje, że w pierwszych tygodniach 2013 roku Ecco Holiday podwoił sprzedaż tego typu wyjazdów w porównaniu do roku ubiegłego.

Równolegle w Ecco Holiday trwają prace nad rozwojem marki Ecco Business, specjalizującej się w organizacji wydarzeń biznesowych MICE, uznawanych, i słusznie, za najbardziej dochodowy sektor w turystyce.

Takie są plany na ten sezon, a jak touroperatorowi upłynął poprzedni?

Aleksandra Olechnowicz mówi, że rok 2012 był w Ecco Holiday czasem rewolucji. Głównym celem było zbudowanie mechanizmu zapewniającego stabilność i rentowność.

– Postawiliśmy na dywersyfikację. W pierwszym etapie ograniczyliśmy loty czarterowe na rzecz mieszanego modelu przelotów, wykorzystując także tanie linie i loty rejsowe. To zwiększyło też naszą elastyczność, bo możemy oferować np. pobyty 10 dniowe czy takie, których długość ustala sam klient. Ta opcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem od kilku miesięcy.

Kolejnym krokiem była konsolidacja grupy i przejęcie 3 innych podmiotów specjalizujących się w różnych aspektach usług turystycznych. – Dzięki temu nasz przychód pochodzi z kilku niezależnych obszarów – turystyki masowej, egzotycznej, obsługi podróży służbowych oraz organizacji eventów, takich jak kongresy czy szkolenia. Przebudowaliśmy niemal zupełnie strukturę i procedury, dzięki czemu bardzo szybko jesteśmy w stanie reagować na zmiany rynkowe.

Piter

 

Nowi członkowie PIT

W trakcie posiedzenia Rady Naczelnej izba przyjęła nowych członków. Witamy na pokładzie!

06 lutego w Warszawie obradowała Rada Naczelna PIT. W trakcie posiedzenia przedstawiona została wypracowana przez Zespół Programowy koncepcja działań na lata 2013-2016. Omówione zostały również bieżące aspekty działalności Izby, udział w pracach ustawowych i kwestie finansowe. Swoje sprawozdania przedstawili reprezentanci PIT w ECTAA i przewodniczący komisji stałych. W trakcie posiedzenia przyjęto w poczet członków nowe firmy.

1. AKCES Sp. z o.o. (Poznań),
2. Biuro Podróży ABDAR (Ustroń),
3. Fundacja Business To Business (Białystok),
4. Fundacja PRO-SILESIA Koordynator Jurajski Klaster w Ogrodzieńcu (Dąbrowa Górnicza),
5. Gold Drop Sp. z o.o. (Limanowa),
6. Polish Travel QUO VADIS Sp. z o.o. (Warszawa),
7. Puby i Restauracje Sp. z o.o. – Hotel Królewski (Gdańsk),
8. SUNDIO POLSKA Sp. z o.o. (Katowice),
9. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.