Kierunek: Europa

Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej spotkała się w Brukseli. To było pierwsze posiedzenie delegatów poświęcone europejskiemu incoming`owi. W gronie przedstawicieli pięciu państw zasiadła prezes Wielkopolskiego oddziału PIT Karolina Gnusowska – Weiss.

20 listopada w siedzibie Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży ECTAA w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Turystyki Przyjazdowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Chorwacji, Danii, Portugalii, Hiszpanii i Polski oraz reprezentanci sekretariatu ECTAA.

Ukonstytuowanie komisji, określenie zadań na najbliższą kadencję, a także wyłonienie władz na lata 2012-2014 – to kilka punktów napiętego programu posiedzenia.Delegaci przedstawili także kondycję turystyki przyjazdowej w swoich krajach, zwracając uwagę na główne problemy związanie z zagadnieniem współczesnego incoming`u. Na fotelu przewodniczącego komisji zasiadł Zelijko Trezner z chorwackiego UHPA.

Problemy z wizami…

Jednogłośnie wskazywano na skomplikowane regulacje wizowe, funkcjonujące w obrębie strefy Schengen. Bariera wizowa, która utrudnia odwiedzenie Europy przyjezdnym z krajów trzeciego świata ma chronić stary kontynent przed niechcianą ekspansją osób w celach zarobkowych. Niestety jednocześnie, równie skutecznie odstrasza potencjalnych turystów.

ECTAA podaje, że współcześnie aż 48% aplikujących o krótkotrwałą wizę jest niezadowolonych z uciążliwych, skomplikowanych i kosztownych procedur. W konsekwencji 28% potencjalnych turystów rezygnuje z odwiedzin kontynentu. Chodzi głównie o mieszkańców Indii, Chin, Rosji i RPA. Przekłada się to na liczbę 3,8 miliona odwiedzających, których Europa straciła w 2011 roku.

Polityka wizowa ma się jednak zmienić. Komisja Europejska planuje wprowadzenie niezbędnych uproszczeń, co zresztą koresponduje z wizją Europy, jako turystycznego kierunku numer jeden.

Co w planach…

Zgodnie z hasłem: Europe, the world’s No 1 tourist destination, delegaci wskazywali na konieczność ciągłego podnoszenia standardów europejskiej turystyki, w tym dbanie o jakość produktów i usług, zrównoważony rozwój, czy ekologię.

W kwestii uatrakcyjnienia produktu pojawiła się inicjatywa utworzenia tzw. klastrów między państwami, które w trakcie realnej współpracy organizowałyby w różnych rejonach Europy niszowe projekty tematyczne, poświęcone konkretnym zainteresowaniom turysty. Mogłaby to być np. obserwacja rozmaitych gatunków zwierząt, itd.

Komisja planuje zająć się również współpracą z rządami w programach na rzecz krajów rozwijających się. Nie mniej istotną kwestią jest pozyskiwanie środków unijnych na szkolenia z zakresu promocji kierunków europejskich, czy negocjacji i sprzedaży ofert w krajach egzotycznych. Nie jest tajemnicą, że poznanie zasad działania tych rynków i znajomość motywacji zakupowej klienta, wywodzącego się z odmiennej kultury są niezbędne w kontekście prowadzenia skutecznego biznesu.

Z drugiej strony komisja skupi się na rozwoju turystyki wewnątrz Europy, m.in. poprzez wykorzystanie potencjału miejsc wczasowych w tzw. niskim sezonie. To działanie ma być kierowane głównie do młodzieży podróżującej między krajami starego kontynentu.

Kolejne posiedzenie planowane jest na przyszły rok. Niewykluczone, że spotkanie poprzedzi berlińskie targi turystyczne ITB 2013.

W spotkaniu uczestniczyli:

–          Mr. Zelijko Trezner, UHPA, Croatia

–          Ms. Anne Catherine Andersen, DRF, Denmark

–          Ms. Karolina Weiss, PIT, Poland

–          Ms. Eduarda Neves, APAVT, Portugal – replacing Mr. Duarte Correira

–         Ms. Silvia Martino, ACAV, Spain – replacing Mr. Jordi Marti

–          Mr. Michel de Blust, ECTAA Secretariat

–          Ms. Christina Russe, ECTAA Secretariat

 piter

Wizerunek Polski na plusie

Po Euro 2012 Polska znalazła się w gronie 20 najcenniejszych marek narodowych świata. Jej wartość wzrosła w 2012 roku o 75% w stosunku do roku ubiegłego. To najlepszy wynik procentowy spośród 100 badanych marek – donosi londyński Brand Finance Institute.

Polska, jako marka wzrosła z 269 mld dolarów do 472 mld dolarów, trafiając tym samym do dwudziestki najcenniejszych marek narodowych świata. Nasz kraj zamyka tę stawkę.

Zdaniem ekspertów za tak dużym wzrostem popularności Polski stoi organizacja Euro 2012.

Przypomnijmy, że trzecia co do wielkości impreza sportowa UEFA Euro 2012 przyciągnęła ponad 677 tys. zagranicznych turystów. Profesjonalna obsługa kibiców ze 123 krajów świata, odbiła się szerokim echem, co miało bezpośredni wpływ na wizerunek naszego kraju.  „Polska błyszczy” donosił francuski Le Monde, a brytyjski The Telegraph pisał „Polska to obecnie dynamiczny, pełen zapału i podniecający kraj”.

„W przypadku Euro 2012 mamy do czynienia z Efektem Polskim, którego wpływ na gospodarkę, rozwój zagranicznego ruchu turystycznego oraz wizerunek kraju, będzie większy od efektu barcelońskiego – podało Ministerstwo Sportu i Turystyki w niedawnym podsumowaniu imprezy na ponad 140 dni po jej zakończeniu.

Ministerstwo szacuje, że organizacja mistrzostw w Polsce przyniosła lepsze wyniki od pierwotnie zakładanych.

„Dzięki Euro 2012 Polskę każdego roku może odwiedzać o 766 tys. turystów zagranicznych więcej, wobec prognozowanych 489 tys. osób. Wyższe od zakładanych mogą być również dodatkowe wpływy z turystyki zagranicznej w latach 2013 – 2020. Zamiast prognozowanych dodatkowych 4,2 mld zł mogą wynieść 7 mld zł, co jest wynikiem aż o 67% lepszym. Skumulowany pozytywny wpływ Euro 2012 na na PKB w latach 2008 – 2020  może wynieść 21,3 mld zł”. – czytamy w raporcie.

Wynika to m.in. z badań PBS przeprowadzonych wśród cudzoziemców w trakcie Turnieju: 85% spośród nich pozytywnie oceniło organizację Mistrzostw w Polsce, 79% planuje ponownie odwiedzić nasz kraj, a aż 92% cudzoziemców poleci Polskę swoim znajomym, jako kraj atrakcyjny turystycznie.

piter